Menu

Przedawnienie zaległego czynszu za mieszkanie komunalne – jak bronić się w sądzie

Czy jest możliwość obrony przed zapłatą zaległego czynszu na rzecz gminy? W zasadzie jeżeli lokator nie płacił przez kilka lat czynszu, to jedyną możliwością na uchylenie się od płatności jest ewentualne przedawnienie roszczeń. Przedawnienie może uchronić przed wyrokiem zasądzającym obowiązek zapłaty.

W 2018 roku doszło do istotnych zmian Kodeksu cywilnego w zakresie terminów przedawnienia i podejścia sądu do przedawnień. Dotychczas sąd dopiero po podniesieniu przez pozwanego zarzutu przedawnienia mógł ewentualnie oddalić powództwo. Po zmianie z dnia 9 lipca 2018 r. sądy z urzędu, będą brały pod uwagę czy przedawnienie zachodzi czy też nie (Przeciętny Kowalski nie musi już wiedzieć o instytucji przedawnienia). Od teraz obowiązuje bowiem zasada zgodnie z którą, po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przeciwko konsumentowi. Jednakże w przypadku wystąpienia przez gminę (która w tym przypadku nie jest przedsiębiorcą) z przedawnionym roszczeniem przeciwko najemcy lub przeciwko byłemu najemcy (który nie jest konsumentem), należy w odpowiedzi na pozew bądź w sprzeciwie od nakazu zapłaty podnieść zarzut przedawnienia.

Możliwość dochodzenia zaległego czynszu najmu przedawnia się po 3 latach. Termin trzyletni liczony jest od momentu, kiedy gmina może zacząć domagać się zapłaty. A więc jeżeli czynsz miał być płatny do 10 stycznia 2016 roku, to gmina od 11 stycznia 2016 roku mogła zacząć domagać się zapłaty. Od tej daty liczony jest trzyletni termin przedawnienia. Termin ten liczony jest dla każdego poszczególnego miesiąca oddzielnie.

Często dochodzi do sytuacji, że gmina wypowiada umowę najmu w sytuacji, w której czynsz nie jest regulowany przez 3 miesiące. Mimo to, najemca najczęściej dalej mieszka w tym samym lokalu bez tytułu prawnego, płacąc wówczas tzw. odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu, które co do zasady wynosi kwotę czynszu. Jeżeli były najemca nie regulował powyższego odszkodowania, to również termin jego przedawnienia wynosi 3 lata.

Jak liczyć trzyletni okres przedawnienia?

Jeszcze do niedawna sposób liczenia 3-letniego okresu przedawnienia był prosty. Bowiem jeżeli gmina mogła domagać się zapłaty np. od dnia 11.01.2016 r. to roszczenie jej o zapłatę przedawniało się z dniem 11.01.2019 r.

Po zmianie przepisów Kodeksu cywilnego z dniem 9 lipca 2018 r. trzyletni termin przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. Zatem aktualnie gmina za dług powstały w dniu 11.01.2016 r. będzie mogła dochodzić zapłaty aż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Na co należy uważać?

Może zdarzyć się sytuacja, kiedy gmina wyśle wezwanie do zapłaty przed upływem trzyletniego terminu przedawnienia. Jeżeli w odpowiedzi na takie wezwanie lokator złoży wniosek o odroczenie terminu płatności, umorzenie długu bądź o rozłożenie go na raty, to będzie to traktowane jako uznanie długu. Zgodnie z Kodeksem cywilnym uznanie długu przerywa bieg przedawnienia. Oznacza to, że od momentu wysłania do gminy pisma np. z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty, zaczyna biec ponownie trzyletni okres na przedawnienie się roszczenia.

Jeżeli dostali Państwo wezwanie do zapłaty, najlepiej dokładnie przeanalizować terminy przedawnienia oraz wszelkie pisma, które gmina wysłała i pisma wysłane przez Nas do gminy. Analiza i indywidualne podejście do danego problemu pozwoli na stwierdzenie czy roszczenie gminy jest przedawnione czy też nie.

Materiał przygotowany przez: Adwokat Katarzynę Kielsznię - Budzińską

Kancelaria Adwokacka

ul. Mikołaja Kopernika 13/2 Szczecin

tel.: 786 116 186

www.kielsznia.pl

Autor: Katarzyna Kielsznia Budzińska, Foto: PixabayJeśli spodobał Ci się nasz artykuł, podziel się nim z innymi!


Regionalny Portal Informacyjny

Adres redakcji: ul. Piaskowa 102/4, 72-010 Police

Nr rejestru: 909


tel. 796 142 364

kontakt z redakcją