Menu

Regulamin korzystania z Dziennika Polickiego

I Postanowienia Ogólne

 • Korzystanie z Dziennika Polickiego - Regionalnego Portalu Informacyjnego (zwanego dalej Dziennikiem Polickim lub Portalem), którego właścicielem jest Wydawnictwo "Dziennik Policki" Gracjan Broda, wpisany do rejestru dzienników i czasopism pod numerem rejestru 703, możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w Dzienniku Polickim. Użytkownicy Portalu, którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Dziennika Polickiego.
 • Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa.
 • Użytkownikami serwisu mogą być zarówno osoby indywidualne, prawne i nie posiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały Regulamin i Politykę Prywatności i nie zostały wykluczone przez Administratora Dziennika Polickiego.
 • Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu Portalu, Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie informacji drogą elektroniczną na adres e-maila:

II Komentarze i artykuły Użytkowników Dziennika Polickiego

 • Komentarzem lub artykułem Użytkownika jest jakikolwiek fragment danych umieszczony przez Użytkownika w Dzienniku Polickim w postaci tekstu lub obrazu.
 • Dziennik Policki nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę wypowiedzi. Odpowiedzialność za swoje wypowiedzi ponosi Użytkownik.
 • Portal zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji i redagowania Wypowiedzi.
 • Użytkownik nie może redagować Wypowiedzi w sposób sugerujący że nie jest on autorem wypowiedzi, a szczególnie że autorem wypowiedzi jest członek redakcji Dziennika Polickiego.
 • Wypowiedź nie może: zawierać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne, zawierać danych osobowych lub teleadresowych, zawierać odnośników do innych serwisów internetowych, zawierać odnośników do informacji zabronionych przez Regulamin, zawierać szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania Portalu, między innymi wirusów, zawierać reklamy oraz treści erotycznych i nieobyczajowych, świadomie wprowadzać w błąd, naruszać praw patentowych, autorskich, tajemnic handlowych oraz innych praw własności.
 • Portal zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika w tym adresu IP oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

III Korzystanie z Dziennika Polickiego

 • Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania, kopiowania oraz bezprawnego udostępniania materiałów opublikowanych w portalu bez zgody redaktora naczelnego.
 • Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Serwisu bez pisemnej zgody Serwisu.
 • Portal może zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z zawartości Portalu bez ostrzeżenia, a użytkownik nie może wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń.

IV Gwarancja

 • Właściciel portalu dostarcza Użytkownikom gotowy produkt bez żadnych gwarancji i zobowiązań.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.
 • Właściciel Dziennika Polickiego ani redakcja Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

V Prawa własności intelektualnej

 • Zawartość Portalu, zamieszczone w nim publikacje, grafiki oraz inne materiały są wyłączna jego własnością. Udostępnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody właściciela Dziennika Polickiego jest zabronione.
 • Artykuły nadsyłane przez Użytkowników i publikowane na łamach Dziennika Polickiego stają się jego integralną częścią. W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek mogą być one zdjęte z publikacji.

VI Postanowienia końcowe

 • Niniejszy regulamin oraz jego postanowienia wchodzą w życie z dniem 21 marca 2011 roku.

Regionalny Portal Informacyjny

Adres redakcji: ul. Piaskowa 102/4, 72-010 Police

Nr rejestru: 909


tel. 796 142 364

kontakt z redakcją