Menu
reklama:

Rozpalenie ogniska/grilla – oczami prawnika

Wakacje, lato i słońce sprzyja grillowaniu i rozpalaniu ognisk. Czy rozpalanie ogniska zawsze jest legalne? I czy możemy bezkarnie grillować na balkonie?

Grillowanie na balkonie/tarasie/loggi

Wbrew przysłowiu „Wolność Tomku w swoim domku” nie zawsze możemy robić na co mamy ochotę chociażby na balkonie. Wprawdzie brak jest przepisów, które wprost zakazywałyby możliwości grillowania na balkonie Istnieje jednak szereg przepisów pośrednich, które przemawiają za tym, że grill na balkonie/tarasie/loggi może wiązać się z sankcjami.

Coraz częściej spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe w swoich regulaminach wprost zakazują możliwości grillowania na balkonie. Jeżeli dany właściciel mieszkania lub właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie będzie stosował się do zapisów regulaminu i w sposób uporczywy będzie go łamał, to może w skrajnych przypadkach zakończyć się złożeniem przez wspólnotę mieszkaniową pozwu do sądu o nakazanie sprzedaży lokalu. Jest to oczywiście daleko idące ingerowanie w prawo własności, przy czym dotyczy to również skrajnego zachowania danego właściciela, który wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym.

Należy zwrócić uwagę również na rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r., które dotyczący ochrony przeciwpożarowej. W rozporządzeniu tym znajdują się zapisy, które można odnieść bezpośrednio do sytuacji rozpalania grilla na balkonie w kontekście stwarzania niebezpieczeństwa pożarowego. Spowodowanie zagrożenia pożarowego skutkować może w konsekwencji naruszeniem art. 82 Kodeksu wykroczeń, a w przypadku doprowadzenia do ewentualnego pożaru spowodowanego rozpaleniem grilla na balkonie, nawet naruszeniem Kodeksu karnego, tj. art. 163 Kk (spowodowanie niebezpiecznych zdarzeń).

Co może dziwić niektórych amatorów balkonowego grillowania, nie wszystkim sąsiadom może odpowiadać zapach smażonej kiełbasy i innych nieprzyjemnych zapachów i dymu.

Abstrahując od możliwych konsekwencji prawnych, moim zdaniem nie warto naruszać dobrych obyczajów sąsiedzkich, jak i przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej czy regulaminu obowiązującego w naszej spółdzielni bądź wspólnocie mieszkaniowej.

Ognisko na plaży, a może w lesie?

Latem częściej też organizujemy i spotykamy się na wspólnych ogniskach, gdzie biesiadujemy wraz z rodziną i przyjaciółmi. Jednak czy ognisko zawsze jest legalne? I czy możemy rozpalić ognisko tam gdzie nam się podoba?

Ognisko na plaży

Brak zgłoszenia zorganizowania ogniska nad morzem może skończyć się mandatem (kara grzywny). Aby w sposób legalny rozpalić ognisko na plaży należy ten fakt dużo wcześniej zaplanować i zgłosić właściwemu terytorialnie dyrektorowi urzędu morskiego (art. 37 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej). W zgłoszeniu musimy dokładnie określić miejsce i czas ogniska. Na decyzję dyrektora (zgodę) czekamy od 2 do 4 tygodni. Po ognisku na plaży należy miejsce posprzątać. Jeżeli rozpalimy ognisko bez posiadania odpowiedniej decyzji grozi nam mandat w wysokości do 500 zł. Jeżeli rozpalenie nielegalnego ogniska spowoduje szczególne zagrożenie, to grozi ukaranie grzywną w wysokości do 5000 zł.

Płonie ognisko w lesie...

Zgodnie z ustawą o lasach na terenach leśnych, śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno rozpalać ognisk. Nadleśniczy może wydać czasowe, pisemne pozwolenie na rozpalenie ogniska, w którym wyznaczy miejsce rozpalenia, sposób zabezpieczenia i osobę odpowiedzialną. Bez takiego zezwolenia nie można samowolnie rozpalić ogniska w lesie, na łące lub nad jeziorem w obrębie 100 metrów od granicy lasu. Jeżeli chcemy rozpalić ognisko w lesie, to tylko i wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach przez właściciela lasu lub leśniczego.Za ognisko rozpalone w miejscu innym niż do tego przeznaczone i bez zgody leśniczego należy liczyć się z mandatem od 20 zł do 5000 zł.

Jeżeli więc zechcecie Państwo rozpalić grilla na balkonie bądź rozpalić ognisko na łonie natury pamiętajcie, że najbezpieczniej jest wykonywać te czynności w miejscach do tego wyznaczonych, gdzie mamy pewność, że nie będziemy naruszać przepisów prawa, a odpoczynek i wspólne biesiadowanie nie przerwie nam niespodziewany mandat.

Materiał przygotowany przez: Adwokat Katarzynę Kielsznię - Budzińską

Kancelaria Adwokacka

ul. Mikołaja Kopernika 13/2 Szczecin

tel.: 786 116 186

www.kielsznia.pl

Autor: Katarzyna Kielsznia Budzińska, Foto: PixabayJeśli spodobał Ci się nasz artykuł, podziel się nim z innymi!


Regionalny Portal Informacyjny

Adres redakcji: ul. Piaskowa 102/4, 72-010 Police

Nr rejestru: 909


tel. 796 142 364

kontakt z redakcją