reklama


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 48 149 | Zgonów: 1 738 | Wyzdrowiało: 35 056


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 776 | Zgonów: 23

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 17 | Zgonów: 0

Data aktualizacji: 4 sierpnia 2020 roku, godzina: 10.43 | Kliknij i przeczytaj raport


Wojewoda Zachodniopomorski unieważnił uchwałę Rady Miejskiej wygaszającą mandat radnego Olszewskiego

Tomasz Hinc, Wojewoda Zachodniopomorski unieważnił uchwałę Rady Miejskiej w Policach wygaszającą mandat radnego Prawa i Sprawiedliwości – Kamila Olszewskiego.

– Zdaniem Wojewody Zachodniopomorskiego z przedłożonych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach dokumentów, w oparciu, o które Rada Miejska podjęła uchwałę w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, nie wynika jednak, że radny Kamil Olszewski nie zamieszkuje stale na terenie Gminy Police, a bywa tam tylko w celach wskazanych w protokole pokontrolnym Komisji Rewizyjnej – czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego.

Wojewoda zarzucił, że przy podejmowaniu decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego pominięto wyjaśnienia radnego składane w toku prowadzonego postępowania.

– Na sesji Rady Miejskiej 26 listopada w swojej wypowiedzi podnosiłem kwestię tego, że Rada Miejska nie miała podstaw, aby mi wygasić mandat – powiedział Kamil Olszewski, radny Prawa i Sprawiedliwości. – Przy okazji nie wzięto pod uwagę moich wyjaśnień. Pominięto część dowodów. Przy okazji część działań komisji rewizyjnej nie miała podstaw prawnych, szczególnie jeśli chodzi o naruszanie mojego prawa do ochrony danych osobowych. Jednym słowem radni, głosując za wygaszeniem mandatu, podjęli uchwałę z rażącym naruszeniem prawa – podsumował Olszewski.

Teraz Rada Miejska w Policach w terminie 30 dni od dnia otrzymania przedmiotowego rozstrzygnięcia może złożyć skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Decyzja czy Rada Miejska zdecyduje się złożyć skargę do WSA zapadnie po Nowym Roku.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda