reklama


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 48 149 | Zgonów: 1 738 | Wyzdrowiało: 35 056


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 776 | Zgonów: 23

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 17 | Zgonów: 0

Data aktualizacji: 4 sierpnia 2020 roku, godzina: 10.43 | Kliknij i przeczytaj raport


Wójt gminy Dobra zaprezentowała projekt budżetu! Za jego przyjęciem głosowało 12 radnych

Wójt gminy Dobra Teresa Dera, przedstawiła radnym Rady Gminy prezentację dotyczącą projektu budżetu na rok 2020.

– W tym roku mamy rekordowy budżet, wynoszący blisko 167 milionów złotych – rozpoczęła Teresa Dera. – W tym roku wydamy na inwestycje ponad 61 milionów, co stanowi ponad 37% kwoty wydatków – kontynuowała wójt gminy Dobra.

Jak podkreśliła wójt Teresa Dera, jest to budżet zrównoważonego rozwoju, ukierunkowany na mieszkańców gminy Dobra, zarówno tych najmłodszych, jak i najstarszych.

– Wydatkujemy środki na poprawę infrastruktury edukacyjnej, począwszy od budowy przedszkoli aż po remonty szkół. Ale to także środki na stypendia dla naszych uczniów – tłumaczyła Teresa Dera.

Wśród kluczowych zadań wójt gminy Dobra wymieniła m.in. działania na rzecz seniorów, rozwój kultury i rozrywki na terenie gminy, a także wsparcie ochotniczych straży pożarnych, które bezpośrednio przekłada się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

– Wiemy, jak ważna jest poprawa infrastruktury drogowej. Remonty zarówno dróg gminnych, jak i wsparcie Powiatu Polickiego przy remontach dróg powiatowych na terenie naszej gminy – podkreśliła wójt.

W opinii wójt Teresy Dery obecny budżet gminy jest gwarantem dalszego rozwoju gminy.

– Jestem dumna, że mamy dzisiaj taki budżet. Jeszcze kilka lat temu budżet wynosił 50 milionów, a dzisiaj mamy więcej niż 50 milionów złotych na inwestycje – podsumowała wójt.

Gmina Dobra niespełna 44 miliony złotych wyda na oświatę, z czego 23 miliony pochodzić będą ze środków własnych. Ponad 33 miliony złotych gminę Dobra kosztować będzie transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – blisko 16 milionów złotych. Na sport gmina zamierza przeznaczyć 3 miliony złotych. Milion złotych na rozwój turystyki, a 1,5 miliona złotych na bezpieczeństwo publiczne.

Blisko 34 miliony złotych znalazły się w dziale "Rodzina", z czego aż 28 wydatkowych zostanie na rządowy program Rodzina 500+. Darmowe przejazdy dla uczniów kosztuje gminę rocznie milion złotych.

Gmina Dobra zamierza wydać 595 tysięcy złotych na promocję gminy, na którą składają się m.in. promocja gminy przez sportowców, obowiązek informacyjny, patronaty wójta, turniej tańca oraz obchody rocznicowe i materiały promocyjne.

Debata w sprawie projektu uchwały budżetowej trwała ponad 5 godzin. O jej szczegółach poinformujemy w osobnym artykule.

Za przyjęciem budżetu głosowało 12 radnych, 7 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda