reklama
reklama

Nagłówek Dziennika Polickiego
reklama
baner główny (6) - 1600 x 400 [header]
reklama
reklama

Chmielewska: „Jeśli chce się sensownie coś zmienić, to konieczny jest dobry plan, a nawet wizja”

Z Beatą Chmielewską, członkiem Zarządu Powiatu w Policach o inwestycjach w oświatę powiatową, unowocześnianiu bazy oświatowej i rehabilitacyjnej, termomodernizacji budynków i skutecznym pozyskiwaniu środków zewnętrznych, rozmawiał Gracjan Broda.

Beata Chmielewska

na zdjęciu: Beata Chmielewska (członek Zarządu Powiatu w Policach)

Powiat Policki w ostatnich latach skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne, dzięki czemu może realizować wiele rozmaitych inwestycji. Spora ich liczba dotyczy inwestycji oświatowych. Nie dałoby rady jednak tego zrobić, gdyby nie odpowiedni zespół ludzi?

Zespół wspierających się i współpracujących ze sobą ludzi to najważniejsza sprawa, nawet kluczowa. Musimy wiedzieć, że możemy liczyć na siebie wzajemnie w każdej sytuacji, a zwłaszcza wtedy, gdy jest kłopot, jakaś trudność lub przytrafi się jakiś błąd. Nie można wtedy koncentrować się na znalezieniu winnego tych problemów, a wyłącznie na ich wspólnym rozwiązaniu. Wtedy każdą trudność da się pokonać. Pozyskiwanie funduszy z różnych źródeł jest trudne i skomplikowane. Wymaga dużo pracy i często wiąże się ze stresem, napięciem. Łatwo wtedy o błąd, a przede wszystkim to mnóstwo dodatkowej pracy. Jeśli wiemy, że będziemy się wzajemnie wspierać i wiemy, dlaczego to robimy, wtedy można przysłowiowe góry przenosić. I chyba tak się dzieje u nas w edukacji i polityce społecznej – mam taką nadzieję. A robimy to dla ludzi, chcemy wciąż rozwijać naszą działalność, nasze placówki, współpracę z organizacjami pozarządowymi, poprawiać i budować nowoczesną bazę, pomagać ludziom.
Przy tej okazji, serdecznie dziękuję za to wszystkim moim współpracownikom. Jestem dumna, że mam zaszczyt pracować z tak wspaniałymi ludźmi.

Termomodernizacja pływalni Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach sprawiła, że oprócz prac uwzględnionych w projekcie, udało się je znacznie rozszerzyć, dzięki czemu dziś możemy mówić praktycznie o nowym obiekcie?

Najważniejszy jest oczywiście efekt ekologiczny – to główny cel projektu – oszczędność energii i ograniczenie emisji dwutlenku węgla, ale pływalnia wymagała też modernizacji. Udało się to zrobić dzięki życzliwości wielu ludzi i instytucji. Rada Powiatu przyznała dodatkowe dofinansowanie z budżetu Powiatu Polickiego i Gminy Police, biorąc pod uwagę fakt, że z pływalni korzystają mieszkańcy, przyznała milion złotych na ten cel. Ważna i widoczna jest wymiana niecki na nowoczesną, ze specjalnej stali nierdzewnej, a także modernizacja hali basenowej. Te działania także wzmacniają efekt ekologiczny, ponieważ np. tę nieckę łatwiej utrzymać w czystości niż poprzednią, zbudowaną z płytek ceramicznych połączonych fugą.
Mam nadzieję, że obiekt będzie długo i dobrze służył naszym mieszkańcom.

Aktualnie prowadzone są prace przy termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Policach. To kolejny przykład skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych i zwiększania możliwości inwestycyjnych Powiatu Polickiego. A to tylko jeden z kilku elementów tzw. planu „rozwoju edukacji powiatowej” szacowanego na 33 miliony złotych. Macie jakąś receptę czy po prostu sięgacie wszędzie tam, gdzie można otrzymać środki zewnętrzne?

Myślę, że jeśli chce się sensownie coś zmienić, np. w tym wypadku, bazę edukacyjną, to konieczny jest dobry plan, a nawet wizja. Łatwiej wtedy określić kolejne działania czy szczegółowe cele. A potem już tylko krok do skutecznego poszukiwania środków finansowych i narzędzi realizacji. Determinacja zespołu powoduje, że czasem nam się udaje. Jest to okupione ciężką pracą i zaangażowaniem wielu ludzi, ale wiemy, po co to robimy i cieszę się bardzo, że efekty są widoczne. Racjonalne wykorzystanie tej bazy, którą Powiat dysponuje i poprawa efektywności ekologicznej to nasze główne cele inwestycyjne. Na te zadania próbujemy zdobywać środki wszędzie, gdzie pojawia się jakakolwiek szansa.
Termomodernizacja Zespołu Szkół to bardzo trudny projekt, ponieważ skomplikowane prace remontowe, wyłączające sale lekcyjne z użytku, mają być wykonane w krótkim, wakacyjnym czasie. Wykonawca musi się spieszyć, aby uczniowie mogli rozpocząć naukę 1 września. Do grudnia funkcjonowanie szkoły będzie jednak utrudnione z powodu konieczności dokończenia prac. Placówka będzie zmuszona zastosować specjalną organizację pracy w tym okresie. Mimo niedogodności, które mam nadzieję uczniowie i rodzice zrozumieją, warto dokonać tych zmian. Przyniosą one trwałe ekologiczne efekty, których skutki będą korzystne dla naszego środowiska naturalnego.

Ogromne wrażenie robi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 Policach. Zbudowano m.in. nowe boisko dostosowane do osób niepełnosprawnych oraz Miasteczko Ruchu Drogowego, z którego korzystają nie tylko podopieczni Ośrodka, ale również mieszkańcy powiatu. Ponadto, zakupiono wyposażenie, które nie tylko zwiększa możliwości rehabilitacyjne placówki, ale także ułatwia terapeutom i rehabilitantom pracę z podopiecznymi.

Rzeczywiście, w tej placówce bardzo widać zmiany, które zaszły w ostatnich latach. Myślę, że tam również zbudowano dobry, twórczy zespół ludzi, którzy chcą ciężko pracować, aby zmieniać rzeczywistość. Dobro wychowanków placówki jest dla nich głównym celem. Placówka poszukuje narzędzi i środków do poprawy jej bazy i tworzenia coraz lepszych warunków kształcenia, a my z przyjemnością te starania wspieramy. Projekty inwestycyjne i edukacyjne realizowane przez Powiat Policki uzupełniają i rozwijają te działania. Pracujemy też wspólnie, aby polepszyć bazę rehabilitacyjną, a wychowankom poprawić warunki pobytu w internacie.
Cieszę się także, że placówka zaprasza do siebie dzieci, młodzież i dorosłych z całego powiatu. Można tu skorzystać z boisk sportowych, rehabilitacji czy zdać egzamin na kartę rowerową. To ważne działanie, które przyczynie się do integracji naszych mieszkańców. Kształcenie i opieka nad osobami niepełnosprawnymi to jedno z najważniejszych zadań naszego Powiatu.

Powiat Policki nadzorujący powiatowe jednostki oświatowe mierzył się z nową rzeczywistością w okresie pandemii COVID-19. Co było wówczas najtrudniejsze? Organizacja pracy placówek i nauki zdalnej czy przygotowanie placówek do ponownego funkcjonowania w trybie stacjonarnym?

W czasie pandemii trudnej próbie zostało poddane, przede wszystkim, poczucie odpowiedzialności. Nasze działania, zwłaszcza w obszarze edukacji, miały zapewnić bezpieczeństwo i ochronić wielu ludzi – uczniów, wychowanków, rodziców, nauczycieli. Pierwsze zadania polegały na tym, aby wiedzieć, jak zachować się w przypadku zachorowania, jak zorganizować kwarantannę w placówce czy pracę zdalną. Dzięki mądrości i doświadczeniu dyrektorów placówek edukacyjnych, ich dobrej współpracy ze służbami sanitarnymi i zarządzaniem kryzysowym, praca i nauka odbywały się w sposób bezpieczny. Wspieraliśmy w tym czasie placówki m.in. poprzez zakupy urządzeń, zapewniających spełnienie wymagań sanitarnych oraz nowoczesnego sprzętu służącego do pracy zdalnej.
Czas takiego nauczania był jednak trudny zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Brak bezpośredniego kontaktu okazał się dużym wyzwaniem dla wszystkich. Myślę jednak, że trudniejszy okazał się powrót dzieci i młodzieży do szkół po długim okresie nauki zdalnej. Wiele osób wymagało bowiem specjalistycznego wsparcia w związku z pojawiającymi się lękami, fobiami szkolnymi oraz stanami depresyjnymi. Długa izolacja skutkowała wieloma trudnościami edukacyjnymi, społecznymi i emocjonalnymi, których rozmiar trudno było przewidzieć. Uwagi wymagało także przekonanie pedagogów do innego niż dotychczas, podejścia do procesu oceniania młodzieży.
Był to czas niezwykle wzmożonej pracy dyrektorów, pedagogów, psychologów, terapeutów i innych specjalistów, a także Zarządu Powiatu i Wydziału Edukacji i Kultury. Staramy się stale wspierać placówki, np. poprzez pozyskiwanie środków na pomoc psychologiczno-pedagogiczną czy dodatkowe zajęcia wspierające młodzież. Nadal jest to obszar, w którym jest wiele do zrobienia.

Wiele rzeczy zostało zrobionych w dziedzinie oświaty powiatowej w ostatnich latach. A czy są elementy, których zrobić się nie udało? Czy są takie przestrzenie, w których uważa Pani, że można było zrobić więcej, lepiej?

Myślę, że więcej należało zrobić dla kształcenia zawodowego w naszym Powiecie. Potrzebny jest bardziej dynamiczny rozwój prawdziwego kształcenia dla potrzeb lokalnego rynku pracy, w tym kształcenia dorosłych. Moim marzeniem jest utworzenie nowoczesnych warsztatów, zaprojektowanych i prowadzonych przy udziale pracodawców tak, aby kształcąca się w nich osoba nauczyła się dokładnie tego, co jest potrzebne w konkretnym zakładzie pracy. Zainteresowany pracodawca mógłby wtedy zatrudnić osobę dobrze przygotowaną do pracy na danym stanowisku. Mam nadzieję, że w nowym okresie programowania uda się nam zdobyć środki unijne na realizację takiego projektu. Zbyt mało uwagi poświęciliśmy także transgranicznemu kształceniu zawodowemu a, moim zdaniem, pojęcie lokalnego rynku pracy dotyczy także transgranicznego powiatu Vorpommern-Greifswald.
Zbyt długo trwa także zmiana siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Mamy obiektywne trudności finansowe, ale to bardzo ważne zadanie i powinniśmy je jak najszybciej zrealizować.
Szkoły powinny stale rozwijać swoją bazę, a nauczyciele stale podnosić swoje kwalifikacje. Pamiętać trzeba także o działaniach ekologicznych. Naszym zadaniem jest takie działania inicjować i wspierać. Tu wciąż jest wiele do zrobienia. Mam nadzieję, że jeszcze kilka projektów uda nam się zrealizować w przyszłości.

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda

#zobacz także

Drogi Użytkowniku,

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych dotyczących przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się, począwszy od 25 maja 2018 roku. Klikając przycisk "PRZEJDŹ DO SERWISU" wyrażasz zgodę na przetwarzanie, przez Wydawnictwo "Dziennik Policki" Gracjan Broda, Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies wykorzystywanych w celach statystycznych i umożliwiających prawidłowe korzystanie z portalu dziennikpolicki.pl - Regionalny Portal Informacyjny.