Sprawa radnego PiS trafi do Komisji Rewizyjnej

Sprawa zasadności pełnienia mandatu radnego przez Kamila Olszewskiego z Prawa i Sprawiedliwości zostanie zbadana przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Policach – zdecydowano podczas odbywającej się 25 czerwca 2019 r. X sesji Rady Miejskiej.

Na majowej sesji przewodniczący RM Grzegorz Ufniarz z uwagi na wątpliwości, które budzi złożone przez Olszewskiego oświadczenie majątkowe, przekazał radnemu PiS pismo z siedmioma pytaniami mającymi doprowadzić do wyjaśnienia kwestii jego miejsca zamieszkania. Kamil Olszewski do dziś na nie nie odpowiedział, dlatego Rada Miejska na czerwcowym posiedzeniu zdecydowała się zlecić Komisji Rewizyjnej kontrolę tego tematu.

Za przyjęciem uchwały zlecającej kontrolę głosowało 14 radnych, przeciw było 7 radnych.

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy zamieszczonych w dokumentach sprzecznych informacji na temat miejsca stałego zamieszkania radnego Kamila Olszewskiego. Zgodnie z ustawą Kodeks Wyborczy prawo wybieralności ma osoba, która posiada obywatelstwo polskie lub UE, ukończyła 18 lat oraz stale zamieszkuje na terenie gminy, do organu której kandyduje.

Autor: Jakub Siusta, Foto: Gracjan Broda