reklama
reklama

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 1 450 747 | Zgonów: 34 141 | Wyzdrowiało: 1 207 359


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 68 772 | Zgonów: 1 041

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 4 274 | Zgonów: 45

Data aktualizacji: 20 stycznia 2021 roku, godzina: 10.49 | Kliknij i przeczytaj najnowsze dane


ogłoszenie społeczne:

Dobra: uchwały "śmieciowe" przegłosowane bez dyskusji

Radni Rady Gminy Dobra przegłosowali pakiet kilku uchwał dot. gospodarki odpadami. Pomimo, że temat śmieci zawsze budzi sporo emocji, tym razem na sesji obyło się bez dyskusji.

Wśród tematów, którymi w czwartek zajęli się radni, była metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty te będą naliczane na podstawie zużycia wody i będą wynosić odpowiednio 4,80 zł za 1 metr sześcienny zużytej wody w przypadku segregowania odpadów i 14,40 zł za 1 metr sześcienny wody w przypadku nieruchomości, gdzie odpadów się nie segreguje. Ponadto ustalone zostały stawki opłat za pojemniki do zbierania odpadów komunalnych. Za głosowało 12 radnych, dwóch wstrzymało się od głosu, a pięcioro głosowało przeciw.

W kolejnej uchwale przegłosowane zostały m.in. szczegółowe zasady odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tychże. W nowym dokumencie znalazły się m.in. zapisy o obowiązku oznakowania pojemników przez firmę odbierającą odpady. W przypadku pojemników dla nieruchomości nieobjętych gminnym systemem gospodarowania odpadami to oznakowanie ma być odmienne. W uchwale znalazły się również zapisy doprecyzowujące przekazywanie pakietu worków na odpady segregowane. Ustalony został także szczegółowy harmonogram odbioru poszczególnych frakcji. Odpady zielone w okresie wzmożonych prac pielęgnacyjnych w ogrodach będą odbywać się sukcesywnie, a większe ilości worków mieszkańcy mogą oddawać bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Głosowanie zakończyło się wynikiem 17 głosów za, jednego wstrzymującego się i jednego przeciw.

Radni z gminy Dobra zwolnili z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku. Kwota zwolnienia wynosi 80 groszy od stawki za 1 metr sześcienny zużytej wody miesięcznie. Warunkiem zwolnienia z cześci opłaty jest posiadanie kompostownika o pojemności określonej w przepisach i kompostowanie w nim wszystkich bioodpadów. Za było 15 radnych, dwóch wstrzymało się i dwoje było przeciw.

Ponadto radni przyjęli trzy inne uchwały: w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Autor: Jakub Siusta, Foto: Gracjan Broda

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

SKOMENTUJ ARTYKUŁ

  1. Komentujesz jako GOŚĆ, dlatego jesteś zobowiązany podać swoje imię lub nicka.
0 Znaki/ów
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację