reklama


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 35 719 | Zgonów: 1 512 | Wyzdrowiało: 23 127


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 620 | Zgonów: 22

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 12 | Zgonów: 0

Data aktualizacji: 4 lipca 2020 roku, godzina: 10.36 | Kliknij i przeczytaj raport


Rada Miejska w Policach zaskarży rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie radnego Olszewskiego

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Policach odbyła się dodatkowa sesja Rady Miejskiej w Policach.

Tematem sesji był projekt uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego uchwały nr XIV/147/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Radny Prawa i Sprawiedliwości Sławomir Dmochowski zwrócił się do przewodniczącego Grzegorza Ufniarza o odczytanie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego Tomasza Hinca przed rozpoczęciem dyskusji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach przystał na propozycję radnego Prawa i Sprawiedliwości i rozpoczął odczytywanie uzasadnienia rozstrzygnięcia nadzorczego wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Z sali pojawił się jednak głos, aby poddać pomysł odczytywania pod głosowanie. Radny Dmochowski złożył więc wniosek formalny o odczytanie uzasadnienia Wojewody. Radni Rady Miejskiej w Policach większością głosów odrzucili jego wniosek formalny.

Przypomnijmy, że zdaniem Wojewody Zachodniopomorskiego z przedłożonych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach dokumentów, w oparciu, o które Rada Miejska podjęła uchwałę w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, nie wynika jednak, że radny Kamil Olszewski nie zamieszkuje stale na terenie Gminy Police, a bywa tam tylko w celach wskazanych w protokole pokontrolnym Komisji Rewizyjnej.

Radny Kamil Olszewski pytał, z którym punktem uzasadnienia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego nie zgadzają się wnioskodawcy projektu uchwały.

– W którym miejscu wojewoda złamał prawo? – dopytywał radny Prawa i Sprawiedliwości.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Grzegorz Ufniarz przytoczył argumentację mecenasa, że do kompetencji wojewody nie należy rozstrzyganie o wygaśnięcia mandatu radnego.

W opinii Sławomira Dmochowskiego radnego Prawa i Sprawiedliwości Komisja Rewizyjna po tym, jak zwróciła się do różnych instytucji i nie otrzymała od większości z nich żadnych informacji na temat radnego Olszewskiego, powinna zakończyć procedurę wobec niego.

– Szanowni Państwo, my nawet nad uchwałą budżetową nie debatowaliśmy tyle czasu co nad sprawą radnego Kamila Olszewskiego – tłumaczył radny Dmochowski.

– Procedowanie w tej sprawie nie jest oceną, jakim radnym jest Kamil Olszewski – odpowiedział Grzegorz Ufniarz.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Policach Jadwiga Molenda przypomniała, że istotą sprawy jest to czy Kamil Olszewski w dniu wyborów miał prawo ubiegać się o mandat radnego.

Radni podjęli uchwałę w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego uchwały nr XIV/147/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, natomiast 6 było przeciw.

Na mocy uchwały sprawą zajmie się Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda