reklama
nekrolog
reklama

W kwietniu wypłacona zostanie trzynasta emerytura

W kwietniu emeryci i renciści otrzymają dodatkowe świadczenie – tzw. trzynastkę. W czwartek Sejm przyjął stosowną ustawę.

W roku 2020 świadczenie wyniesie 1 200 złotych brutto. Po raz pierwszy „trzynastka” wypłacona została w ubiegłym roku. Otrzymało je wówczas niespełna 10 milionów obywateli.

Kierowany przez Mateusza Morawieckiego rząd chce, aby trzynasta emerytura, począwszy od obecnego roku była świadczeniem stałym, wypłacanym corocznie.

Rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu, w takiej formie, w jakiej pobierana jest obecnie emerytura. Z kwoty świadczenia nie będą też dokonywane potrącenia i egzekucje, świadczenie nie będzie też wliczane do dochodu.

Na wypłacenie trzynastych emerytur w roku 2020 przeznaczone zostanie 11,75 miliarda złotych.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Pixabay