Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 228 318 | Zgonów: 4 172 | Wyzdrowiało: 105 092


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 6 329 | Zgonów: 64

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 342 | Zgonów: 0

Data aktualizacji: 23 października 2020 roku, godzina: 10.48 | Kliknij i przeczytaj najnowsze dane


Oferta Pracy: Zespół Przedszkoli w Mierzynie zatrudni pięciu nauczycieli wychowania przedszkolnego

Zespół Przedszkoli w Mierzynie zatrudni pięciu nauczycieli wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Mierzynie.

Niezbędne wymagania jakie należy spełnić to: posiadać obywatelstwo polskie, ukończyć studia wyższe kierunkowe lub posiadać licencjat kierunkowy z przygotowaniem pedagogicznym, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela.

Wymagane dokumenty:

życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,

list motywacyjny,

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),

oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 25 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 25 października br. z opisem: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Autor: Zespół Przedszkoli w Mierzynie, Foto: Gracjan Broda