Menu
reklama:

Grupa Azoty Police ze stratą w trzecim kwartale

  • Gracjan Broda

Grupa Azoty Police w trzecim kwartale bieżącego roku zanotowała stratę wynoszącą blisko 19,7 miliona złotych. W analogicznym okresie roku ubiegłego zysk polickiej Spółki wynosił niespełna 15,4 miliona złotych.

Jak podkreśla Grupa Azoty kluczowymi czynnikami wpływającymi na wyniki finansowe w trzecim kwartale były wzrosty cen gazu i surowców energetycznych, a także wzrost cen uprawnień do emisji CO2 i niższe wolumeny sprzedaży.

Czytaj więcej: Grupa Azoty Police ze stratą w trzecim kwartale

Wiążące oferty na kompleksową realizację projektu Polimery Police w czwartym kwartale

  • Gracjan Broda

Komisja przetargowa zakończyła serię spotkań z potencjalnymi generalnymi wykonawcami inwestycji Polimery Police.

– Wybór Generalnego Wykonawcy to kluczowa decyzja w całym procesie realizacji inwestycji. Dlatego tak istotne było, aby firmy zainteresowane udziałem w przetargu miały możliwość szczegółowego zapoznania się z naszymi oczekiwaniami – zaznaczył Andrzej Niewiński, prezes zarządu PDH Polska S.A. – Mam nadzieję, że ponad pół roku rozmów z potencjalnymi generalnymi wykonawcami przełoży się na jakość ofert, które zostaną złożone – dodał.

Czytaj więcej: Wiążące oferty na kompleksową realizację projektu Polimery Police w czwartym kwartale

Firma Lastrico Jana Ziętka otrzymała blisko 800 tysięcy złotych unijnego dofinansowania

  • Gracjan Broda

Firma Lastrico Jana Ziętka otrzymała blisko 800 tysięcy złotych dofinansowania z Funduszy Unii Europejskiej na wprowadzenie innowacji. Koszt całkowity inwestycji wyniesie niespełna 2 miliony złotych.

– Bardzo się cieszę, że nasze zachodniopomorskie firmy już w poprzedniej perspektywie uwierzyły w to, że fundusze unijne, które daje Urząd Marszałkowski, są również dla nich – powiedział Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Czytaj więcej: Firma Lastrico Jana Ziętka otrzymała blisko 800 tysięcy złotych unijnego dofinansowania

Grupa Azoty Police na minusie za pierwsze półrocze 2018 roku

  • Gracjan Broda

Grupa Azoty Police zakończyła pierwsze półrocze ze stratą na poziomie -14,6 miliona złotych. O stracie miało przeważyć wyjście z afrykańskiej inwestycji, które kosztowało spółkę 55 milionów złotych.

We wtorek, 14 sierpnia Grupa Azoty Police otrzymała od DGG Eco Sp. z.o.o. kwotę 3 milionów dolarów tytułem spłaty części wierzytelności należnej za zwrócone akcje AFRIG S.A. zgodnie z warunkami aneksu uzupełniającego do porozumienia rozwiązującego z dnia 20 grudnia 2017 roku.

Czytaj więcej: Grupa Azoty Police na minusie za pierwsze półrocze 2018 roku

Regionalny Portal Informacyjny

Adres redakcji: ul. Piaskowa 102/4, 72-010 Police

Nr rejestru: 909


tel. 796 142 364

kontakt z redakcją