Po wyborach parlamentarnych kolejny strajk nauczycieli!

Od 15 października rozpocznie się akcja protestacyjna nauczycieli, który ma polegać na wykonywaniu przez nich zadań wynikających jedynie z przepisów prawa oświatowego.

Co to oznacza dla uczniów? Nauczyciele nie będą wyjeżdżali na wycieczki szkolne ani nie będą przygotowywać materiałów pomocniczych własnym kosztem.

– Strajk będzie polegał na tym, że nauczyciele będą pracowali tylko przez 40 godzin i wykonywali zadania opisane w przepisach prawa oświatowego – zadeklarował Sławomir Broniarz, przewodniczący ZNP. – Nie chcemy być wolontariuszami – dodał.

Termin strajku włoskiego ogłoszono nie przypadkowo na 15 października. Będzie już bowiem po wyborach parlamentarnych.

– Chcemy dać szansę parlamentarzystom szansę na spełnienie ich obietnic – powiedział Broniarz.

O udziale w strajku decydować będą sami nauczyciele. Do strajku już wiadomo, że nie dołączy oświatowa Solidarność, która słowami Ryszarda Proksy informuje, że na razie rząd wprawdzie powoli, ale realizuje postulaty podpisane 7 kwietnia.

– Po wyborach ZNP przedstawi wniosek w sprawie utworzenia komitetu inicjatywy obywatelskiej; chcemy, by pensja zasadnicza nauczyciela dyplomowanego była równa przeciętnemu wynagrodzeniu w kraju – poinformował Sławomir Broniarz.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda