Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 973 593 | Zgonów: 16 746 | Wyzdrowiało: 538 273


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 36 620 | Zgonów: 482

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 2 051 | Zgonów: 14

Data aktualizacji: 28 listopada 2020 roku, godzina: 10.43 | Kliknij i przeczytaj najnowsze dane


Wody Polskie zablokowały podwyżkę cen za wodę i odprowadzanie ścieków w Policach

Wody Polskie nie wyraziły zgody na podwyżki cen wody i odprowadzania ścieków.

– Dyrektor Wód Polskich w Szczecinie podjął decyzję o odmowie skrócenia okresu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i zatwierdzenia nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – czytamy na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

16 kwietnia br. do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek o skrócenie obowiązywania obecnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Policach. Ponadto Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach złożył projekt nowej taryfy, zgodnie z którą mieszkańcy gminy Police mieliby zapłacić za dostarczenie wody 5,19 zł netto za metr sześcienny (w pierwszym roku), 5,49 zł netto (w drugim roku) i 5,69 zł netto (w trzecim roku). Przypomnijmy, że obecnie obowiązująca cena wynosi 3,71 zł netto za metr sześcienny wody.

Wzrosnąć miały również stawki za odbiór ścieków. W pierwszym roku stawka miała wynosić 9,47 zł netto za metr sześcienny, w kolejnym 9,63 zł netto, a w jeszcze kolejnym 9,76 zł netto. Aktualnie wynosi ona 9,28 zł netto.

– Przedsiębiorstwo nie wykazało w sposób należyty i konieczny, istnienia dostatecznych przesłanek, przemawiających za skróceniem okresu obowiązywania aktualnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Police i zatwierdzeniem nowej w kształcie postulowanym we wniosku – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

Marek Duklanowski podkreślił również, że zgodnie z przedstawionymi przez przedsiębiorstwo danymi, znacząco wzrosły wynagrodzenia zarządu spółki oraz rady nadzorczej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ma 14 dni na odwołanie się od momentu otrzymania pisma z decyzją Wód Polskich.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda