Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 52 961 | Zgonów: 1 821 | Wyzdrowiało: 36 877


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 899 | Zgonów: 23

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 19 | Zgonów: 0

Data aktualizacji: 11 sierpnia 2020 roku, godzina: 10.45 | Kliknij i przeczytaj raport


Zakaz opuszczania kraju i milionowe poręczenia majątkowe wobec byłych wiceprezesów polickich zakładów chemicznych

Do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie skierowano wniosek o tymczasowe aresztowanie Krzysztofa J., byłego prezesa Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

– W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy prokurator ustalił, że Jan P. założył w Zjednoczonych Emiratach Arabskich spółkę, przy czym w jej utworzeniu brała udział ustalona spółka z siedzibą w Polsce – czytamy na stronie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. – Utworzenie wyżej wymienionej spółki umożliwiło transfer pieniędzy poprzez rachunki bankowe prowadzone przez banki zagraniczne na szkodę Zakładów Chemicznych Police S.A. – czytamy w dalszej części komunikatu.

Jak informuje Prokuratura Regionalna w Szczecinie na prośbę podejrzanego Jana P. współpracę z firmą, która brała udział w tworzeniu spółki na terenie Zjednoczonych Emiratach Arabskich, rozpoczęła żona Krzysztofa J., co umożliwiło wypłatę na jej rzecz części środków pieniężnych.

– Obszerny materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie (w tym opinie biegłych oraz dokumentacja z postępowania prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego) wskazuje na zaistnienie przestępstwa w związku z nabyciem i wykonywaniem umowy nabycia akcji African Investment Group S.A. przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. – informuje Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

W opinii prokuratury miało dojść m.in. do celowego zawyżenia wartości akcji African Investment Group S.A., a w trakcie wykonywania umowy nabycia akcji, nie spełniono warunków dokonywania płatności, a w szczególności część z fosforytów dostarczanych przez African Investment Group do Polic, faktycznie nie była wydobywana przez tę spółkę zależną, lecz fosforyt był nabywany przez African Investment Group od innego przedsiębiorcy działającego na terenie Senegalu, a następnie dostarczany do Zakładów Chemicznych w Policach.

– Jednocześnie ustalono, że Anna P. wykorzystując podmiot gospodarczy ustalonej osoby, po zakończeniu współpracy z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., naruszyła obowiązującą ją umowę o zakazie konkurencji, świadcząc usługi na rzecz ustalonej spółki akcyjnej. Wykorzystanie przez Annę P. do świadczenia usług podmiotu prowadzonego przez innego przedsiębiorcę miało na celu ukrycie naruszenia zakazu konkurencji. Następnie Anna P. wystąpiła m.in. na drogę sądową z powództwem o zapłatę przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. odszkodowań z tytułu przestrzegania umowy o zakazie konkurencji, mając świadomość, że środki te nie są jej należne z uwagi na naruszenie w/w umowy – informuje Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

Prokuratorzy zarzucają również członkom byłego Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. podawanie nieprawdziwych danych Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z wypełnianiem obowiązków nałożonych na spółkę publiczną oraz manipulacji akcjami Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

– W związku z powyższymi ustaleniami, dwóm członkom byłego zarządu Zakładów Chemicznych Police S.A. – Annie P. i Wojciechowi N. przedstawiono kolejne zarzuty dotyczące podejmowania celowych działań na szkodę Zakładów Chemicznych Police S.A. Oboje nie przyznali się do zarzucanych im czynów i odmówili składania zeznań – poinformowała Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

Wobec Anny P. oraz Wojciecha N. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci: dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych w wysokości miliona złotych w stosunku do każdego z podejrzanych. Wyżej wymienionych podejrzanych nie zatrzymywano.

Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 30 dni wobec Krzysztofa J., byłego prezesa Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury i nie zastosował tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego.

Prokuratur zapowiedział złożenie zażalenia na postanowienie Sądu.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda, Źródło: Prokuratura Regionalna w Szczecinie