Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 52 961 | Zgonów: 1 821 | Wyzdrowiało: 36 877


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 899 | Zgonów: 23

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 19 | Zgonów: 0

Data aktualizacji: 11 sierpnia 2020 roku, godzina: 10.45 | Kliknij i przeczytaj raport


Strażnicy ujawnili dwa dzikie wysypiska śmieci

Dwa dzikie wysypiska ujawnili strażnicy gminni w rejonie miejscowości Bezrzecze.

– Wstępne oględziny wskazywały na całkowicie odmienny charakter odpadów, co oznacza, że pochodzą one z różnych źródeł. Szczegółowe przejrzenie śmieci pozwoliło na odnalezienie szeregu drobnych dowodów, wskazując jednoznacznie, że odpady pochodzą z jednej z kilku firm ze Szczecina, które zajmują się określoną wyspecjalizowaną działalnością gospodarczą – tłumaczy Andrzej Budzyński, Komendant Straży Gminnej w Dobrej.

Strażnicy prowadzą czynności mające na celu jednoznaczne ustalenie, z której konkretnie firmy odpady zostały wywiezione.

– W tej sprawie zwrócono się o udzielenie odpowiedzi do merytorycznej komórki w Urzędzie Miasta Szczecin oraz skierowano pisma do kilku mieszkańców Szczecina, którzy na podstawie ujawnionych dowodów mogą mieć wiedzę co do nazwy firmy – wyjaśnia Budzyński.

Osoba odpowiedzialna bezwzględnie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej oraz zobowiązana do uprzątnięcia śmieci.

W 2019 roku na terenie gminy Dobra odnotowano trzy przypadki wyrzuconych do lasu śmieci, pochodzących z firm funkcjonujących na terenie Szczecina.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Straż Gminna w Dobrej