Menu

Pozyskaj dofinansowanie na usuwanie azbestu w gminie Police

W związku z kontynuacją realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Police na lata 2012 - 2032” i możliwością pozyskania przez Gminę Police środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Burmistrz Polic informuje że do 30 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Policach przyjmowane będą wnioski osób zainteresowanych usuwaniem, odbiorem i utylizacją azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Usuwanie polega na demontażu azbestowego pokrycia dachowego, transporcie i utylizacji lub na samym transporcie i utylizacji wyrobów azbestowych.

W przypadku gdy w zakres zadania wchodzi demontaż pokrycia dachowego do Urzędu Gminy Police należy złożyć wniosek z pozytywnie przyjętym zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wystawionym przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach.

Autor: police.pl, Foto: police.pl


Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł, podziel się nim z innymi!
Regionalny Portal Informacyjny

Adres redakcji: ul. Piaskowa 102/4, 72-010 Police

Nr rejestru: 909


tel. 796 142 364

kontakt z redakcją