Menu
reklama:

12 listopada dniem wolnym od pracy, a co ze sklepami i aptekami?

Od kilku dni po doniesieniach medialnych większość z Nas zaczęła zastanawiać się jak to w końcu będzie z tym 12 listopada, czy jest to dzień wolny od pracy? A jak tak to czy dla wszystkich? Czy sklepy będą otwarte?

Otóż po poprawkach Senatu, Sejm uchwalił w dniu 7 listopada 2018 r. ustawę o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent w tym samym dniu podpisał ustawę, która weszła w życie 8 listopada 2018 r. Zgodnie z powyższą ustawą dzień 12 listopada 2018 r. został dniem wolnym od pracy.

Czytaj więcej: 12 listopada dniem wolnym od pracy, a co ze sklepami i aptekami?

Przedawnienie zaległego czynszu za mieszkanie komunalne – jak bronić się w sądzie

Czy jest możliwość obrony przed zapłatą zaległego czynszu na rzecz gminy? W zasadzie jeżeli lokator nie płacił przez kilka lat czynszu, to jedyną możliwością na uchylenie się od płatności jest ewentualne przedawnienie roszczeń. Przedawnienie może uchronić przed wyrokiem zasądzającym obowiązek zapłaty.

W 2018 roku doszło do istotnych zmian Kodeksu cywilnego w zakresie terminów przedawnienia i podejścia sądu do przedawnień. Dotychczas sąd dopiero po podniesieniu przez pozwanego zarzutu przedawnienia mógł ewentualnie oddalić powództwo. Po zmianie z dnia 9 lipca 2018 r. sądy z urzędu, będą brały pod uwagę czy przedawnienie zachodzi czy też nie (Przeciętny Kowalski nie musi już wiedzieć o instytucji przedawnienia). Od teraz obowiązuje bowiem zasada zgodnie z którą, po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przeciwko konsumentowi. Jednakże w przypadku wystąpienia przez gminę (która w tym przypadku nie jest przedsiębiorcą) z przedawnionym roszczeniem przeciwko najemcy lub przeciwko byłemu najemcy (który nie jest konsumentem), należy w odpowiedzi na pozew bądź w sprzeciwie od nakazu zapłaty podnieść zarzut przedawnienia.

Czytaj więcej: Przedawnienie zaległego czynszu za mieszkanie komunalne – jak bronić się w sądzie

RODO po miesiącu obowiązywania – czy mamy się czego bać?

Minął już miesiąc od momentu, kiedy w Polsce zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tak zwane tajemnicze RODO. Czy poza rozgłosem samego pojęcia „RODO” doszło do jakiś odczuwalnych zmian?

RODO a Przedsiębiorcy

Czytaj więcej: RODO po miesiącu obowiązywania – czy mamy się czego bać?

Regionalny Portal Informacyjny

Adres redakcji: ul. Piaskowa 102/4, 72-010 Police

Nr rejestru: 909


tel. 796 142 364

kontakt z redakcją