Grupa Lotos zainwestuje 500 milionów w Polimery Police

500 milionów złotych zainwestuje Grupa Lotos w projekt Polimery Police w ramach zawartego 13 grudnia z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” porozumienia, dotyczącego warunków i finansowania inwestycji.

Oprócz wniesienia wkładu własnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki celowej do realizacji inwestycji oraz objęcia akcji Grupy Azoty Polyolefins w kwocie do 300 milionów złotych koncern udzieli pożyczki podporządkowanej w kwocie maksymalnej 200 milionów złotych.

– Sukcesywnie i zgodnie z założeniami budujemy strukturę finansowania Projektu Polimery Police – powiedział Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A..

Porozumienie to jest kontynuacją ustaleń zawartych w podpisanym w kwietniu tego roku liście intencyjnym między Grupą Azoty Police a Grupą Lotos.

Wartość inwestycji realizowanej w ramach Projektu Polimery Police jest wyceniana na 6-7 miliardów złotych.

Autor: Jakub Siusta, Foto: Gracjan Broda