Akcjonariusze Grupy Azoty Police zdecydują o emisji nowych akcji spółki

Nawet o około miliard złotych może zostać zwiększony kapitał zakładowy Grupy Azoty Police w drodze emisji nowych akcji. Zebrane w ten sposób fundusze mają zostać przeznaczone na realizację Projektu Polimery Police.

– Zgodnie z założeniami wznawiamy proces oferty publicznej w III kwartale 2019 roku, z intencją przeprowadzenia jej w ostatnim kwartale bieżącego roku. Zakładane terminy pozwalają na realizowanie Projektu Polimery Police według dotychczasowego harmonogramu. Projekt Polimery Police to naturalny i kluczowy krok w realizacji wieloletniej strategii rozwoju spółek z Grupy Azoty – mówi dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Azoty S.A..

Zarząd Grupy Azoty Police podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 110 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł każda. Ostateczna liczba i cena emisyjna akcji nowej emisji zostaną określone przez zarząd polickiej spółki. Proponowanym dniem prawa poboru jest 7 listopada 2019 r.

Decyzję w tej sprawie akcjonariusze Grupy Azoty Police podejmą 23 września 2019 r.

Autor: Jakub Siusta, Foto: Gracjan Broda