reklama


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 35 405 | Zgonów: 1 507 | Wyzdrowiało: 22 651


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 613 | Zgonów: 22

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 12 | Zgonów: 0

Data aktualizacji: 3 lipca 2020 roku, godzina: 10.36 | Kliknij i przeczytaj raport


Grupa Azoty Police: „Działamy na bieżąco w celu maksymalizacji ochrony pracowników przed zagrożeniem epidemicznym”

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. podejmuje wszystkie niezbędne kroki do zapewnienia ciągłości ruchu i bezpieczeństwa procesów technologicznych.

– Każda osoba wchodząca na teren spółki ma obowiązek poddać się, pomiarowi temperatury ciała, oraz zdezynfekować dłonie w zainstalowanych dozownikach z płynem do odkażania – informuje policka spółka.

Część pracowników została oddelegowana do pracy zdalnej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom biurowym ograniczono przepływ dokumentów papierowych.

Wszelkiego rodzaju narady i zebrania zastąpiono wideokonferencjami. Do minimum ograniczono kontakty bezpośrednie z osobami spoza zakładu, a także wprowadzono zakaz zamawiania przesyłek kurierskich na potrzeby własne lub posiłków z dowozem na teren zakładu.

– Każdy pracownik, który był w ostatnim czasie (14 dni) na obszarze podwyższonego ryzyka lub ma uzasadnione podejrzenie, że miał kontakt z osobą zarażoną, musi zgłosić ten fakt przełożonemu – tłumaczy Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A..

Na terenie zakładu wprowadzono obowiązek dezynfekcji urządzeń.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.