Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 3 503 | Zgonów: 73


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 99 | Zgonów: 2

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 4 | Zgonów: 0

Data aktualizacji: 04 kwietnia 2020 roku, godzina: 10:05 | Kliknij i zobacz aktualną sytuację

Podpisano umowę na prace projektowe na budowę nowych torów prowadzących do portu Police

Dzisiaj w Urzędzie Województwa Zachodniopomorskiego podpisana została umowa między PKP Polskimi Liniami Kolejowymi a Multiconsult Polska na prace projektowe na budowę nowych torów, zapewniających bezpośredni dojazd do portu Police.

To kolejny etap przygotowań, które po realizacji robót zwiększą konkurencyjność transportu morskiego i kolejowego. Koszt wykonania projektu dokumentacji wyniesie 4,2 miliony złotych.

Podpisanie dzisiejszej umowy było możliwe dzięki podpisanemu w grudniu porozumieniu między PKP Polskimi Liniami Kolejowymi a należącym do Grupy Azoty Morskim Portem Police.

Po uzyskaniu projektu będzie możliwe dalsze działanie. Wybudowany zostanie nowy tor i sieć trakcyjna. Zamontowane będą urządzenia sterowania ruchem kolejowym. W ramach inwestycji powstanie także nowy wiadukt kolejowy nad ulicą Jasienicką. Obiekt zapewni sprawny i bezpieczny przejazd pociągów, bez ograniczeń ruchu na drodze wojewódzkiej nr 114.

Zakładany efekt projektu to zwiększenie możliwości przeładunkowych portu i poprawa jego dostępności. Obecnie pociągi towarowe, jadące linią Szczecin – Trzebież Szczeciński do portu w Policach muszą przejeżdżać przez oddaloną od portu stację, należącą do zakładów chemicznych. Po wybudowaniu nowego odcinka toru dostawa ładunków będzie krótsza i sprawniejsza.

Przedsięwzięcie stwarza także dodatkowe możliwości rozwoju Grupy Azoty. Co roku Spółka wykorzystuje transport kolejowy do przewozu kilku milionów ton produktów i surowców.

Wstępna wartość inwestycji szacowana jest na 122 mln zł.

Autor: Gracjan Broda, Foto: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.