Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 4 848 | Zgonów: 129


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 133 | Zgonów: 2

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 6 | Zgonów: 0

Data aktualizacji: 07 kwietnia 2020 roku, godzina: 18:59 | Kliknij i zobacz aktualną sytuację

DGS Poland przekazał komputery do dwóch szkół

Łącznie 10 komputerów przekazał dziś DGS Poland dwóm szkołom podstawowym – Szkole Podstawowej nr 3 w Szczecinie oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu.

– Jako firma korzystająca z najnowocześniejszych technologii zdajemy sobie sprawę z postępującej digitalizacji świata. Wiemy, że w obecnej sytuacji brak komputera w domu pozbawia uczniów możliwości udziału w lekcjach organizowanych online. Cieszymy się, że mogliśmy wspomóc szkoły, przekazując narzędzia niezbędne do kontynuowania nauki – mówi Sebastian Gulka, dyrektor generalny DGS Poland.

Hyundai Engineering przekaże blisko 300 tysięcy złotych na zakup respiratorów dla szpitala w Policach

Koreańska spółka odpowiedzialna za realizację inwestycji „Polimery Police” przekaże blisko 300 tysięcy złotych na zakup respiratorów dla szpitala w Policach.

– Od samego początku współpracujemy z Grupą Azoty w celu wdrażania odpowiednich środków i procedur bezpieczeństwa. O możliwości i formach udzielenia wsparcia rozmawialiśmy zarówno z Grupą Azoty, jak i administracją lokalną. Pandemia koronawirusa to zjawisko globalne i nie możemy pozostać obojętni. Mieszkamy tutaj i pracujemy, jesteśmy częścią tego regionu. To również jest nasza walka – powiedział Chang Hag Kim, prezes Hyundai Engineering.

Coraz bliżej do podpisania umów na finansowanie Polimerów Police

Proces zabezpieczenia finansowania projektu „Polimery Police” wszedł w finalny etap. Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A. podpisała listy mandatowe (commitment letters) z polskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi potwierdzające złożenie ofert finansowania dłużnego.

Do grona instytucji finansujących uczestniczących w Projekcie zaliczają się: PKO BP S.A., Bank Pekao S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Alior Bank S.A., PZU S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Santander Bank Polska S.A.,BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, mBank S.A. oraz Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” podaje pomocną dłoń przedsiębiorcom

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” podaje pomocną dłoń przedsiębiorcom, którzy wynajmują lokale z zasobów Spółdzielni.

– Chcemy nieco ulżyć najemcom naszych lokali, dlatego też podjęliśmy decyzję, aby umorzyć w całości czynsz ich najmu – tłumaczy Krzysztof Jura, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach. – Chodzi o lokale, które na mocy rozporządzenia ministra zdrowia są zamknięte z definicji – dodaje Jura.

Grupa Azoty Police: „Działamy na bieżąco w celu maksymalizacji ochrony pracowników przed zagrożeniem epidemicznym”

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. podejmuje wszystkie niezbędne kroki do zapewnienia ciągłości ruchu i bezpieczeństwa procesów technologicznych.

– Każda osoba wchodząca na teren spółki ma obowiązek poddać się, pomiarowi temperatury ciała, oraz zdezynfekować dłonie w zainstalowanych dozownikach z płynem do odkażania – informuje policka spółka.

Gmina Dobra wyciąga pomocną dłoń w kierunku przedsiębiorców

Przedsiębiorcy z terenu gminy Dobra, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem i ograniczeniem swojej działalności mają możliwość wystąpienia z wnioskiem do Urzędu Gminy Dobra o umorzenie podatku od nieruchomości.

– Dla uproszczenia procedur opracowany zostanie wniosek, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu – informuje Teresa Dera, wójt gminy Dobra.

Samorząd analizuje możliwości pomocy polickim przedsiębiorcom

Od dwóch dni dyskutujemy z burmistrzem Polic Władysławem Diakunem i radnymi z koalicji Gryf XXI – Koalicja Obywatelska o formach wsparcia dla naszych lokalnych przedsiębiorców w dobie koronakryzysu – poinformował w mediach społecznościowych Grzegorz Ufniarz, przewodniczący Rady Miejskiej w Policach.

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji władze samorządowe czekały na propozycje rządowe.