Radny Kamil Olszewski złożył skargę na decyzję Rady Miejskiej o wygaszeniu jego mandatu

Radny Prawa i Sprawiedliwości Kamil Olszewski złożył skargę na podjętą w listopadzie przez Radę Miejską w Policach decyzję o wygaszeniu jego mandatu. Skarga wraz z odpowiedzią na nią zostanie teraz przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z procedurą skarga powinna zostać przesłana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Rady Miejskiej. Odpowiednią uchwałę w tej sprawie radni jednogłośnie przegłosowali podczas XV sesji, która odbyła się 19 grudnia. Radny Kamil Olszewski nie wziął udziału w głosowaniu.

Przypomnijmy, że komisja rewizyjna stwierdziła, że w dniu wyborów samorządowych Kamil Olszewski nie zamieszkiwał na terenie gminy Police, a tym samym nie posiadał prawa wybieralności. Na tej podstawie podjęto decyzję o wygaszeniu mandatu radnego PiS.

Autor: Jakub Siusta, Foto: Gracjan Broda