W opinii Rady Miejskiej w Policach nie ma podstaw do wygaszenia mandatu przewodniczącego Ufniarza

Rada Miejska w Policach przyjęła uchwałę o stwierdzeniu braku podstaw do wygaśnięcia mandatu radnego Grzegorza Ufniarza. Głosowanie w tej sprawie odbyło się podczas czwartkowej sesji, tj. 19 grudnia.

Chodzi o sprawę domniemanego prowadzenia przez przewodniczącego Ufniarza działalności gospodarczej przy wykorzystaniu majątku gminnego. O jej zbadanie i zajęcie stanowiska wnioskował wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc, który otrzymał w tej sprawie zawierające zarzuty pismo. Sprawą zajęła się komisja rewizyjna, która przygotowała raport pokontrolny.

– Należy przyjąć, że Grzegorz Ufniarz nie prowadzi działalności gospodarczej wraz z żoną Mają Ufniarz, która to korzysta z majątku gminy na zasadzie wynajmu pomieszczeń na stołówkę szkolną – powiedział przewodniczący komisji Wiesław Gaweł odczytując treść raportu.

Uchwałę stwierdzającą nienaruszenie zapisów ustawy o samorządzie gminnym poparło 12 radnych, pięciu było przeciw, trzech wstrzymało się od głosu. Przyjęte stanowisko zostanie teraz przekazane przez prezydium Rady Miejskiej wojewodzie zachodniopomorskiemu.

Autor: Jakub Siusta, Foto: Gracjan Broda