Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 51 791 | Zgonów: 1 807 | Wyzdrowiało: 36 691


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 862 | Zgonów: 23

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 19 | Zgonów: 0

Data aktualizacji: 9 sierpnia 2020 roku, godzina: 10.53 | Kliknij i przeczytaj raport


Malinowski: „Fundacja (…) nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobra”

13 listopada 2019 roku do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wpłynął anonim, w którym sformułowano zarzuty wobec radnego Rady Gminy Pawła Malinowskiego o naruszeniu ustawy o samorządzie gminnym.

– Wydział Prawny Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie informuje, że z treści nadesłanego do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie anonimu wynika, że jestem prezesem Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus, która prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia Gminy Dobra, ponieważ Fundacja otrzymuje od Gminy Dobra dotacje, a nadto imprezy organizowane przez Fundację odbywają się na terenach stanowiących własność Gminy Dobra – pisze w oświadczeniu Paweł Malinowski.

Sankcją za naruszenie ustawowego zakazu łączenia funkcji lub działalności jest wygaśnięcie mandatu radnego. Wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza rada w drodze uchwały, w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.

– Wobec powyższego oświadczam, że Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobra. Równie absurdalny jest zarzut, że imprezy organizowane przez Fundację odbywają się na terenach stanowiących własność Gminy. Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus otrzymała w tym roku dotację na organizację III Mierzyńskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami dotacja nie jest i nie może być działalnością gospodarczą. Z przepisów jednoznacznie wynika, że dotacja finansuje działalność statutową nieodpłatną organizacji pozarządowej. Za środki otrzymane z dotacji Fundacja zakupiła medale oraz nagrody w konkursach dla uczestników III Mierzyńskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego – tłumaczy Malinowski.

Jak podkreśla radny Paweł Malinowski, udział w III Mierzyńskim Rajdzie Rowerowym był bezpłatny i podczas rajdu nie pobierano żadnych opłat. Również podczas festynu, który odbył się na terenie Centrum Handlowego Ster, nie pobierano żadnych opłat od uczestników.

– Jako Prezes Zarządu Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus nie pobieram i nie pobierałem żadnego wynagrodzenia, co można sprawdzić w moim oświadczeniu majątkowym, gdzie zgodnie z obwiązującymi przepisami informuję, że zarządzam działalnością gospodarczą Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus wspólnie z innymi członkami zarządu tej organizacji pozarządowej i informuję, że z tego tytułu osiągnąłem dochód w wysokości 0 zł – oświadcza Paweł Malinowski.

W ocenie radnego paradoksem jest, że postępowanie wyjaśniające będzie prowadzić Rada Gminy Dobra, która w formie uchwały przedstawi swoje stanowisko. Zgodnie z art. 383 §2 ustawy Kodeks Wyborczy – wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza rada w drodze uchwały.

– Mam świadomość, że będąc radnym opozycyjnym, nawet udowadniając absurdalność postawionych mi zarzutów, nie mogę być pewny, jaką decyzję wobec mnie podejmą radni z KWW Teresy Dery i czy na grudniowej sesji Rady Gminy Dobra nie zostanie podjęta uchwała o wygaszeniu mojego mandatu – czytamy w dalszej części oświadczenia.

Jak zakończy się sprawa radnego Malinowskiego? Dowiemy się tego podczas grudniowej sesji Rady Gminy Dobra.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda