Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 51 791 | Zgonów: 1 807 | Wyzdrowiało: 36 691


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 862 | Zgonów: 23

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 19 | Zgonów: 0

Data aktualizacji: 9 sierpnia 2020 roku, godzina: 10.53 | Kliknij i przeczytaj raport


Czy Paweł Malinowski, radny Gminy Dobra straci mandat?

Do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wpłynęło pismo, w którym sformułowano zarzuty wobec radnego Pawła Malinowskiego o złamanie ustawy o samorządzie.

Paweł Malinowski oprócz pełnienia obowiązków radnego Rady Gminy Dobra jest również prezesem Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy „Gryfus”, która prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie korzysta z dotacji z Gminy Dobra.

Ustawa o samorządzie mówi, że radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Sankcją za naruszenie ustawowego zakazu łączenia funkcji lub działalności jest wygaśnięcie mandatu radnego.

– Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy „Gryfus” nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobra – oświadczył Paweł Malinowski. – Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy „Gryfus” otrzymała w tym roku dotację na organizację III Mierzyńskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami dotacja nie jest i nie może być działalnością gospodarczą. Z przepisów jednoznacznie wynika, że dotacja finansuje działalność statutową nieodpłatną organizacji pozarządowej – tłumaczy Malinowski.

Wojewoda Zachodniopomorski zwrócił się do radnych Rady Gminy Dobra z wnioskiem o rozpatrzenie przedmiotowego zagadnienia. Tymczasem radny Paweł Malinowski oświadcza, że jako prezes Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy „Gryfus” nie pobiera żadnego wynagrodzenia.

– Nie pobieram i nie pobierałem żadnego wynagrodzenia, co można sprawdzić w moim oświadczeniu majątkowym, gdzie zgodnie z obwiązującymi przepisami informuję, że zarządzam działalnością gospodarczą Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy „Gryfus” wspólnie z innymi członkami zarządu tej organizacji pozarządowej – wyjaśnia Paweł Malinowski.

Radni Rady Gminy Dobra skierują sprawę do Komisji Rewizyjnej, która będzie zobligowania do zbadania przedmiotowej sprawy.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda