Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 3 503 | Zgonów: 73


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 99 | Zgonów: 2

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 4 | Zgonów: 0

Data aktualizacji: 04 kwietnia 2020 roku, godzina: 10:05 | Kliknij i zobacz aktualną sytuację

Radni przyjęli uchwałę w sprawie wysokości swoich diet

Radni Rady Gminy Dobra przyjęli uchwałę w sprawie przyznawania i wysokości diet. Według nowego taryfikatora miesięczna dieta przewodniczącego Rady Gminy wynosić będzie 90% podstawy, która wynosi obecnie 2 013,10 zł.

Radny, który będzie członkiem dwóch komisji stałych może liczyć na dietę w wysokości 50% podstawy. Gdy radny będzie członkiem tylko jednej komisji stałej, otrzyma dietę w wysokości 35% podstawy. Dla radnych, którzy nie są członkami żadnej komisji stałej, przysługuje dieta w wysokości 20% podstawy.

W przypadku nieobecności radnego na sesji Rady Gminy lub na posiedzeniu komisji, której jest członkiem, dieta ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby nieobecności na sesjach i posiedzeniach komisji w danym miesiącu.

Radny Janusz Zarzycki zapytał, czy uchwała dotycząca zasad przyznawania i wysokości diet Radnym Gminy Dobra została wprowadzona z uwagi na obowiązujące przepisy, czy jest to pomysł i decyzja prezydium Rady.

– Decyzja ta podyktowana jest tym, że chcemy ujednolicić wysokość diet w ujęciu procentowym, tak aby nie trzeba było co roku tej uchwały zmieniać – tłumaczyła Teresa Dera, wójt gminy Dera.

Wysokość diet radnych po wprowadzeniu nowej uchwały będzie uzależniona od wysokości kwoty bazowej.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, radna Magdalena Zagrodzka wstrzymała się od głosu, natomiast radna Monika Duziak zagłosowała przeciwko.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda