reklama


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 49 515 | Zgonów: 1 774 | Wyzdrowiało: 35 642


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 812 | Zgonów: 23

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 17 | Zgonów: 0

Data aktualizacji: 6 sierpnia 2020 roku, godzina: 10.43 | Kliknij i przeczytaj raport


Radni powiatowi debatowali nad raportem o stanie powiatu polickiego

Zarząd Powiatu Polickiego zaprezentował podczas piątkowej sesji Rady Powiatu w Policach raport dotyczący stanu powiatu.

Starosta policki Andrzej Bednarek, który skoncentrował się na temacie dróg powiatowych, podkreślił, że każdego roku powiat policki stara się remontować jedną lub dwie drogi na terenie powiatu polickiego.

– Wykorzystujemy wszystkie możliwości, jakie daje nam budżet powiatu polickiego i zdobywanie pieniędzy zewnętrznych – powiedział starosta policki.

Członek zarządu Beata Chmielewska skupiła się w dużej mierze na oświacie powiatowej, która pochłania około 35% całego budżetu powiatu polickiego. Na oświatę w 2018 roku powiat policki przeznaczył około 43 milionów złotych.

– Powiat policki uzyskał ze środków unijnych na cele oświatowe 14,7 miliona złotych – przypomniała Beata Chmielewska.

Raport o stanie powiatu polickiego zawiera również informacje na temat polityki społecznej, w tym m.in. promocji zdrowia, pomocy społecznej i pieczy zastępczej, a także pomocy osobom niepełnosprawnym. Beata Chmielewska przypomniała również o działalności powiatu polickiego na rzecz seniorów.

Swoje uwagi do raportu zgłosił Jacek Fabisiak, radny Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI, który zwrócił uwagę na temat transportu ciężkiego, poruszającego się drogami powiatowymi.

– To, że się konsultujemy z KPP (Komendą Powiatową Policji w Policach), nic z tego nie wynika. Efektów jest jak na lekarstwo. Jeżdżą sobie, jak chcą, gdzie chcą i kiedy chcą – powiedział Jacek Fabisiak. – Reakcja służb w tym zakresie jest niewystarczająca. Uważam, że w raporcie powinno być to skrupulatnie opisane – dodał radny.

Radny Fabisiak odniósł się także do tematu ochrony środowiska.

– Tam jest pięć takich fajnych projektów, w ramach których powiat współpracował i poza ostatnim to wszystko takie, parę drzewek sadzimy i nic z tego nie wynika. Wojewódzki Ośrodek Ochrony Środowiska dla Polic nie robi nic – podkreślił Jacek Fabisiak.

W ocenie radnego zbyt małostkowo autorzy raportu podeszli do tematu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

– Kontekst bezpieczeństwa obywateli opisany na jednej stronie zawierający jakieś banały, powiem szczerze, że byłem zasmucony, że tak istotny temat, jak bezpieczeństwo publiczne tak się traktuje – powiedział Jacek Fabisiak.

Do słów radnego Fabisiaka odniósł się starosta policki Andrzej Bednarek.

– To, co powiedział radny Fabisiak, mnie osobiście przekonuje i ja to przyjmuje – powiedział Bednarek. – Wielu zagadnień nie dotknęliśmy w tym raporcie – dodał.

Z kolei radny Shivan Fate podziękował zarządowi powiatu polickiego, że raport ten nie został zlecony, a napisany siłami własnymi.

– Dzięki temu raportowi możemy zauważyć, że budżet powiatu, nie jest budżetem zrównoważonym – powiedział Shivan Fate. – Cieszę się, że opieka społeczna jest dobrze prowadzona w powiecie polickim. Od razu widać, że ktoś nad tym zagadnieniem mocno pracuje – dodał Fate.

Radny Koalicji Obywatelskiej wyraził nadzieję, że jednym z kierunków rozwoju powiatu polickiego będzie turystyka, na którą obecnie w budżecie jest zdecydowanie za mało środków.

W opinii Albina Majkowskiego – również radnego Koalicji Obywatelskiej – zarząd powiatu i radni powiatowi nie powinni bezkrytycznie przechodzić obok sprawozdań składanych m.in. przez Komendanta Powiatowego Policji w Policach, ponieważ później ma to swojego odzwierciedlenie np. w raporcie o stanie powiatu.

Radna Aneta Rejczyk-Matysiak podkreśliła, że raport o stanie powiatu pokazuje, jakie trudne decyzje musi podejmować zarówno starosta policki, jak i cały zarząd. Gdzie kierować środki, w jaki sposób je przesuwać, aby można było realizować poszczególne zadania.

Starosta policki podziękował za udział w debacie radnym, ich uwagi i często słowa krytyczne.

– Bardzo dziękujemy, za wszystkie głosy krytyczne, ale merytoryczne. To jest właśnie najwspanialsze, żeby się szanować, ale żeby być względem siebie konsekwentnym. Bo tylko wtedy ta debata będzie miała sens, jeśli będziemy mówić szczerze, tak jak zrobił to, chociażby radny Fabisiak – podkreślił Andrzej Bednarek.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda