Zarząd Powiatu Polickiego otrzymał absolutorium

Radni Rady Powiatu w Policach zagłosowali za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Polickiego za rok 2018.

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium zarządowi Powiatu Polickiego za wykonanie budżetu Gminy za 2018 rok.

Za udzieleniem absolutorium zarządowi Powiatowi Polickiemu zagłosowało 14 radnych przy 4 głosach wstrzymujących.

– Dziękuję Państwu radnym za głosy poparcia, natomiast głosy wstrzymujące się, traktuję jako drogowskaz w kierunku doskonałości – powiedział Andrzej Bednarek, starosta policki.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda