Wójt gminy Dobra zaprezentowała raport o stanie gminy

Wójt gminy Dobra Teresa Dera zaprezentowała raport dotyczący stanu gminy Dobra. W trakcie jego prezentacji wójt omówiła pokrótce poszczególne działy, które zostały w nim ujęte.

Teresa Dera podkreśliła, że sukcesywnie rośnie zarówno liczba mieszkańców, jak i firm prowadzących swoją działalność na terenie gminy.

Wójt zwróciła również uwagę na poprawę infrastruktury edukacyjnej, która jest sukcesywnie rozwijana. W ubiegłym roku oddana do użytku została przebudowana i rozbudowana Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrej.

– Warunki w naszych szkołach są naprawdę bardzo dobre. Rozwijamy cały czas naszą bazę edukacyjną – mówiła Teresa Dera. – Już niebawem otwarte zostanie przedszkole publiczne w Mierzynie, do którego będzie mogło uczęszczać 225 dzieci – podkreśliła Dera.

Ważnym elementem raportu o stanie gminy jest Pomoc Społeczna oraz realizacja programów zdrowotnych, a także ochrona środowiska.

Kolejne działy stanowiące raport o gminie Dobra poświęcone zostały kulturze oraz sportowi, w tym również temu amatorskiemu. Tym pierwszym zagadnieniem w głównej mierze zajmuje się Gminne Centrum Kultury i Bibliotek, które realizuje zadania z zakresu kultywowania kultury na terenie gminy.

W raporcie o stanie gminy ujęty został również Budżet Obywatelski, który na terenie gminy Dobra funkcjonuje od 2016 roku.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda