Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 958 416 | Zgonów: 16 147 | Wyzdrowiało: 494 869


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 35 718 | Zgonów: 466

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 2 013 | Zgonów: 11

Data aktualizacji: 27 listopada 2020 roku, godzina: 10.44 | Kliknij i przeczytaj najnowsze dane


Projekt budżetu na rok 2021 zakłada wydatki inwestycyjne na poziomie ponad 40 milionów złotych

Projekt budżetu gminy Dobra na rok 2021 zakłada wydatki inwestycyjne na poziomie 43 milionów złotych. Wśród kluczowych inwestycji znalazła się budowa m.in. przedszkola publicznego w Bezrzeczu oraz szkoły podstawowej w Dołujach.

– Najwięcej nakładów zaplanowano na infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną – informuje Teresa Dera, wójt gminy Dobra. – To około 44% planowanych wydatków inwestycyjnych – dodaje.

Ponad 30% stanowić będą środki na poprawę infrastruktury drogowej. Gmina Dobra zarezerwowała m.in. 6 milionów złotych na budowę nowego połączenia drogowego miejscowości Wołczkowo i Bezrzecze ze Szczecinem.

– Przygotowany projekt budżetu to w większości kontynuacja zadań z programu inwestycyjnego wieloletniej prognozy finansowej – podkreśla Jolanta Jankowska, skarbnik gminy Dobra.

Gmina Dobra od wielu już lat stara się utrzymywać wysokie nakłady finansowe na realizację zadań inwestycyjnych. Przypomnijmy, że w roku 2020 wójt gminy ustaliła środki na inwestycję na poziomie 61 milionów złotych, a w roku 2019 blisko 54 milionów złotych.

Budżet Gminy Dobra przewiduje wpływy na poziomie blisko 175 milionów złotych, natomiast wydatki stanowić będą ponad 172 miliony złotych. Nadwyżka w kwocie 2,6 miliona złotych zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda