Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 5 742 | Zgonów: 175


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 144 | Zgonów: 2

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 7 | Zgonów: 0

Data aktualizacji: 10 kwietnia 2020 roku, godzina: 10:06 | Kliknij i zobacz aktualną sytuację

ogłoszenie wydawcy
reklama | Życzenia Wielkanocne Dziennika Polickiego

Mandaty kolejnych radnych pod lupą! Tym razem Ewy Ignaczak i Wiesława Gawła

Podczas wtorkowej sesji Rady Miejskiej w Policach radni powołali komisję doraźną, która zbada czy radni Ewa Ignaczak (Koalicja Obywatelska) i Wiesław Gaweł (Wspólnota Samorządowa Gryf XXI) nie naruszyli zakazu łączenia mandatu radnego z działalnością w Stowarzyszeniu „Łarpia”.

Dlaczego sprawy nie zbada komisja rewizyjna? Ponieważ jej przewodniczącym jest... Wiesław Gaweł, którego to bezpośrednio dotyczy sprawa.

Przypomnijmy, że Wiesław Gaweł jest prezesem, natomiast Ewa Ignaczak sekretarzem Stowarzyszenia „Łarpia”. W opinii wojewody zachodniopomorskiego świadczyć to może o naruszeniu przez radnych zakazu, o którym mowa w art. 24f ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym rdni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem, lub pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

– Wojewoda zachodniopomorski wystąpił do Rady Miejskiej w Policach o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przedmiotowej sprawy, a następnie poinformowanie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o jego wynikach i zajęcie stanowiska w formie uchwały – czytamy w uzasadnieniu uchwały powołującej komisję doraźną.

Rada Miejska w Policach powołała dziś 5-osobową komisję doraźną, w skład której weszło trzech radnych Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI – Sławomir Kajkowski, Piotr Diakun, Artur Echaust i dwoje radnych Koalicji Obywatelskiej – Damian Walczak i Jadwiga Molenda. Radni opozycji odmówili udziału w pracach komisji.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda