Wójt gminy Dobra zaprezentowała projekt budżetu! Za jego przyjęciem głosowało 12 radnych

Wójt gminy Dobra Teresa Dera, przedstawiła radnym Rady Gminy prezentację dotyczącą projektu budżetu na rok 2020.

– W tym roku mamy rekordowy budżet, wynoszący blisko 167 milionów złotych – rozpoczęła Teresa Dera. – W tym roku wydamy na inwestycje ponad 61 milionów, co stanowi ponad 37% kwoty wydatków – kontynuowała wójt gminy Dobra.

W opinii Rady Miejskiej w Policach nie ma podstaw do wygaszenia mandatu przewodniczącego Ufniarza

Rada Miejska w Policach przyjęła uchwałę o stwierdzeniu braku podstaw do wygaśnięcia mandatu radnego Grzegorza Ufniarza. Głosowanie w tej sprawie odbyło się podczas czwartkowej sesji, tj. 19 grudnia.

Chodzi o sprawę domniemanego prowadzenia przez przewodniczącego Ufniarza działalności gospodarczej przy wykorzystaniu majątku gminnego. O jej zbadanie i zajęcie stanowiska wnioskował wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc, który otrzymał w tej sprawie zawierające zarzuty pismo. Sprawą zajęła się komisja rewizyjna, która przygotowała raport pokontrolny.

Radni Rady Miejskiej w Policach przyjęli budżet na 2020 rok

Uchwała budżetowa na 2020 r. została przyjęta przez Radę Miejską w Policach. Do głosowania doszło 19 grudnia br. podczas XV sesji. Nowy budżet poparło 13 radnych, ośmiu było przeciw.

Projekt budżetu zakłada dochody na poziomie 238 183 662,50 zł, natomiast wydatki – 236 148 662,50 złotych. Oznacza to nadwyżkę w wysokości 2 035 000 złotych.

Mieszkańcy gminy Dobra chcą referendum w sprawie odwołania wójt

Mieszkańcy gminy Dobra złożyli powiadomienie o zamiarze zorganizowania referendum w sprawie odwołania wójta gminy – Teresy Dera.

Inicjatorzy przeprowadzenia referendum wskazali 14 powodów, na podstawie których chcą wcześniejszego odsunięcia wójt Teresy Dera od władzy.

Malinowski: „Fundacja (…) nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobra”

13 listopada 2019 roku do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wpłynął anonim, w którym sformułowano zarzuty wobec radnego Rady Gminy Pawła Malinowskiego o naruszeniu ustawy o samorządzie gminnym.

– Wydział Prawny Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie informuje, że z treści nadesłanego do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie anonimu wynika, że jestem prezesem Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus, która prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia Gminy Dobra, ponieważ Fundacja otrzymuje od Gminy Dobra dotacje, a nadto imprezy organizowane przez Fundację odbywają się na terenach stanowiących własność Gminy Dobra – pisze w oświadczeniu Paweł Malinowski.

Wójt gminy Dobra apeluje o precyzyjne przekazywanie wszystkich informacji mieszkańcom

Podczas X sesji Rady Gminy Dobra wójt Teresa Dera zaapelowała do radnych o nieprzekazywanie mieszkańcom nieprecyzyjnych informacji na temat wprowadzanych zmian w zakresie gospodarowania odpadami, opartych na niepełnej wiedzy.

– To wprowadza wielkie zamieszanie, wielkie niezadowolenie, wielki bunt i opór mieszkańców. Dopiero precyzyjne przekazanie wszystkich informacji daje mieszkańcowi pełną wiedzę na temat zmiany ustawy, która nas czeka i obowiązków, które stoją przed radą, aby podjęła odpowiednie uchwały – powiedziała Teresa Dera.

Miluch: „Stanowczo dementuję informacje (…), że wynik postępowania wyjaśniającego jest już przesądzony”

Przewodniczący Rady Gminy Dobra Bartłomiej Miluch przekazał oświadczenie dotyczące pisma, jakie w ostatnich dniach wpłynęło od Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie radnego Pawła Malinowskiego.

– Wojewoda Zachodniopomorski poinformował, że otrzymał pismo, w którym sformułowano zarzuty w odniesieniu do Pana Pawła Malinowskiego Radnego Rady Gminy Dobra i zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego pisma – czytamy w oświadczeniu przewodniczącego Rady.

Czy Paweł Malinowski, radny Gminy Dobra straci mandat?

Do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wpłynęło pismo, w którym sformułowano zarzuty wobec radnego Pawła Malinowskiego o złamanie ustawy o samorządzie.

Paweł Malinowski oprócz pełnienia obowiązków radnego Rady Gminy Dobra jest również prezesem Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy „Gryfus”, która prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie korzysta z dotacji z Gminy Dobra.