reklama:

Zarząd Powiatu Polickiego otrzymał absolutorium

Radni Rady Powiatu w Policach zagłosowali za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Polickiego za rok 2018.

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium zarządowi Powiatu Polickiego za wykonanie budżetu Gminy za 2018 rok.

Wójt gminy Dobra uzyskała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018

Podczas czwartkowej sesji Rady Gminy Dobra, radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2018.

Za przyjęciem projektu uchwały zagłosowało 13 radnych, 2 radnych się wstrzymało, a 5 było przeciw.

W Dobrej radni dyskutowali nad raportem o stanie gminy

Podczas VII sesji Rady Gminy w Dobrej przedstawiono wymagany przez przepisy o samorządzie raport o stanie gminy. Kolejnym punktem obrad była dyskusja radnych na ten temat.

Jako pierwszy głos w debacie o raporcie stanu gminy Dobra zabrał radny Janusz Zarzycki.

Wójt gminy Dobra zaprezentowała raport o stanie gminy

Wójt gminy Dobra Teresa Dera zaprezentowała raport dotyczący stanu gminy Dobra. W trakcie jego prezentacji wójt omówiła pokrótce poszczególne działy, które zostały w nim ujęte.

Teresa Dera podkreśliła, że sukcesywnie rośnie zarówno liczba mieszkańców, jak i firm prowadzących swoją działalność na terenie gminy.

Sprawa radnego PiS trafi do Komisji Rewizyjnej

Sprawa zasadności pełnienia mandatu radnego przez Kamila Olszewskiego z Prawa i Sprawiedliwości zostanie zbadana przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Policach – zdecydowano podczas odbywającej się 25 czerwca 2019 r. X sesji Rady Miejskiej.

Na majowej sesji przewodniczący RM Grzegorz Ufniarz z uwagi na wątpliwości, które budzi złożone przez Olszewskiego oświadczenie majątkowe, przekazał radnemu PiS pismo z siedmioma pytaniami mającymi doprowadzić do wyjaśnienia kwestii jego miejsca zamieszkania. Kamil Olszewski do dziś na nie nie odpowiedział, dlatego Rada Miejska na czerwcowym posiedzeniu zdecydowała się zlecić Komisji Rewizyjnej kontrolę tego tematu.

Burmistrz Polic Władysław Diakun otrzymał wotum zaufania

Burmistrz Polic zaprezentował raport dotyczący stanu gminy Police. Radni Rady Miejskiej w Policach nie mieli żadnych pytań i wątpliwości, dotyczących zaprezentowanego raportu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami co roku do 31 maja Burmistrz ma obowiązek przedstawić Radzie Miejskiej raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii.

Radny Pacholik zapowiada odwołanie od decyzji wojewody!

Argumenty przytaczane w tym piśmie wojewody są dla mnie niezbyt jasne. Nie zgadzam się z nimi – mówił podczas VIII sesji Rady Powiatu Adam Pacholik, odnosząc się do wydanego przez wojewodę zachodniopomorskiego Tomasza Hinca wezwania do wygaszenia jego mandatu radnego.

Sprawa dotyczy łączenia przez Adama Pacholika funkcji radnego i prezesa gminnej spółki Trans-Net – wojewoda dopatrzył się w tej kwestii złamania przepisów ustawy o samorządzie powiatowym.

Czy radny PiS Kamil Olszewski straci mandat?

Radny Prawa i Sprawiedliwości Kamil Olszewski może stracić mandat. Sprawa dotyczy wątpliwości, które budzą zamieszczone w oświadczeniu majątkowym informacje na temat miejsca stałego zamieszkania radnego.

Zdaniem przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Ufniarza w oświadczeniu i w załączonych dokumentach znalazły się sprzeczne informacje, dotyczące miejsca stałego zamieszkania Kamila Olszewskiego.