reklama

Władysław Diakun powołał Witolda Króla na pełnomocnika

Burmistrz Polic Władysław Diakun powołał swojego pełnomocnika. Został nim Witold Król - były radny i przewodniczący Rady Miejskiej w Policach. Ma się zajmować m.in. koordynowaniem spraw związanych z pracą burmistrza.

Witold Król

Władysław Diakun poinformował o powołaniu pełmocnika podczas wtorkowej sesji Rady Miejskiej w odpowiedzi na pytanie zadane przez radnego Projektu Police Krystiana Kowalewskiego o powody obecności Witolda Króla na posiedzeniach komisji.

Podwyżka wynagrodzenia dla starosty polickiego i radnych Rady Powiatu w Policach

Wzrosło wynagrodzenie starosty polickiego – w piątek radni powiatu polickiego zgodzili się na podwyżkę do kwoty 18 900 złotych miesięcznie z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021 roku. Od początku przyszłego roku wzrosną także diety radnych.

Podwyżki wynagrodzenia dla starosty polickiego oraz radnych Rady Powiatu w Policach

Zmiany wynagrodzeń są podyktowane zapisami ustawy, która weszła w życie w listopadzie br. Wynika z nich, że wynagrodzenie starosty polickiego nie może być wyższe niż 20 041,50 zł, ani niższe niż 14 435,20 zł. W przyjętej w piątek przez radnych uchwale pensję Andrzeja Bednarka ustalono na poziomie 18 900 zł brutto z wyrównaniem od sierpnia br.

Brzęcki: „Panie i panowie z Gryfa XXI i Platformy Obywatelskiej weźcie się w końcu do roboty”

Dziś w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie odbyła się konferencja prasowa w sprawie Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina.

budowa Polimerów Police

Politycy partii rządzącej zarzucili samorządowcom z terenu powiatu polickiego oraz prezydentowi Szczecina, że reprezentowane przez nich samorządowy są nieprzygotowane do realizacji tej jakże ważnej inwestycji drogowej.

Podwyżka pensji burmistrza Polic przegłosowana. Wynagrodzenie podniesione do maksimum

Wynagrodzenie burmistrza Polic wzrośnie do 20 020 złotych miesięcznie, a nowa stawka będzie obowiązywać wstecznie od 1 sierpnia br. Za przyjęciem stosownej uchwały głosowało 12 radnych.

budowa Polimerów Police

Głosowanie podwyżki wynagrodzenia jest związane ze znowelizowanymi zapisami ustawy, które ustaliły minimalne dozwolone wynagrodzenie burmistrza w gminie Police na poziomie 16 220 złotych, zaś maksymalne - 20 020 złotych. Do tej pory Władysław Diakun zarabiał około 12 tysięcy złotych miesięcznie.

Wójt gminy Dobra Teresa Dera dostanie podwyżkę

Radni Rady Gminy Dobra podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Dobra Teresy Dera. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw było 3, od głosu wstrzymało się 2 radnych.

Wójt gminy Dobra Teresa Dera

Zgodnie z podjętą uchwałą Teresa Dera zarabiać będzie nieco ponad 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Od 22 listopada 2018 roku wójt gminy Dobra mogła liczyć na wynagrodzenie w kwocie 10 620 złotych brutto.

Tworzy się Koalicja Samorządowa w Zachodniopomorskiem

Prezydenci Szczecina, Koszalina, burmistrzowie z Polic i Dziwnowa, przedstawiciele samorządów ze Stargardu, Szczecinka, Łobza, Gryfic, Goleniowa, Nowogardu, Pyrzyc – w sumie kilkudziesięciu samorządowców z naszego regionu rozmawiało w minioną sobotę o możliwościach współpracy w ramach tworzącej się Koalicji Samorządowej w Zachodniopomorskiem.

Spotkanie prezydentów, burmistrzów i wójtów w ramach Zachodniopomorskiej Koalicji Samorządowej

Spotkanie odbyło się w ramach inicjatywy Ogólnopolska Koalicja Samorządowa, a dyskusja dotyczyła tego, jak powinna, jak może wyglądać i działać Koalicja w województwie zachodniopomorskim.

Cięcia w budżecie gminy Police na 2022 r. tylko tymczasowe? Jest oświadczenie burmistrza

Burmistrz Polic Władysław Diakun ustosunkował się do zarzutów kierowanych ze strony organizacji pozarządowych ws. projektu przyszłorocznego budżetu gminy Police. Chodzi m.in. o całkowity brak zaplanowanych wydatków na sport oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, czy na turystykę.

Logo ministerstwa finansów

- Oświadczam, że przyjęte rozwiązanie ma charakter tymczasowy, dając tym samym sobie niezbędny czas do prowadzenia dalszych analiz i korekt wraz z uzgodnieniami z przedstawicielami Rady Miejskiej w Policach w zakresie znalezienia finansowania m.in. dla organizacji pozarządowych - mówi burmistrz Polic Władysław Diakun.

Radni zdecydują o podwyżce opłat za gospodarowanie odpadami

Radni Rady Miejskiej w Policach głosować będą nad podwyżkami opłat za gospodarowanie odpadami w gminie Police. Projekt uchwały zakłada również wprowadzenie naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość w zabudowie wielolokalowej, znajdującej się na terenie sołectw.

Śmieciarka odbierająca odpady komunalne na terenie Polic

Stawka opłaty za odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej wzrośnie z 29 zł do 32 zł miesięcznie od osoby w przypadku segregacji śmieci oraz z 58 zł do 64 zł w przypadku jej braku.

#zobacz także