Inicjatorzy referendum złożyli wniosek i podpisy poparcia u komisarza wyborczego

Dzisiaj inicjatorzy zarządzenia referendum w gminie Dobra złożyli wniosek oraz 2,5 tysiąca podpisów mieszkańców do komisarza wyborczego.

– Jesteśmy zaskoczeni, aż tak pozytywnym odzewem ze strony mieszkańców na nasz wniosek referendalny w sprawie odwołania wójta gminy Dobra – powiedział Jacek Zienkiewicz, pełnomocnik inicjatora referendum. – Nawet wyborcy obecnej wójt Teresy Dery podczas podpisywania list poparcia podkreślali, że popierają referendum, gdyż czują się zawiedzeni działaniami wójta gminy Dobra w ostatnim czasie – dodał Zienkiewicz.

Inicjatorzy referendum zebrali ponad 1,5 tysiąca podpisów! Radni opozycyjni przystąpili do inicjatywy referendalnej

Ponad 1,5 tysiąca podpisów zebrali inicjatorzy wniosku o zwołanie referendum w sprawie odwołania obecnie urzędującej wójt gminy Dobra Teresy Dera.

Przypomnijmy, że 17 grudnia ubiegłego roku do Komisarza Wyborczego w Szczecinie wpłynął wniosek o zamiarze zorganizowania referendum. Pełnomocnikiem inicjatora referendum jest Jacek Zienkiewicz.

Dera: „Będzie konferencja prasowa, na której odniosę się do zarzutów w referendum”

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wójt Teresa Dera poinformowała, że niebawem odbędzie się kolejna, podczas której odpowie na zarzuty zawarte we wniosku o zorganizowanie referendum w sprawie jej odwołania.

– Taka konferencja zostanie na pewno niebawem zorganizowana, gdzie do tych wszystkich zarzutów, które zostały zgłoszone w referendum, dokładnie się przygotujemy i dokładnie na wszystkie odpowiemy – powiedziała Teresa Dera.

Teresa Dera powołała swojego zastępcę! Został nim Rafał Zahorski

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wójt gminy Dobra Teresa Dera poinformowała o powołaniu na stanowisko swojego zastępcy – Rafała Zahorskiego, będącego również pełnomocnikiem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dlaczego wójt Teresa Dera zdecydowała się, aby po wielu latach powołać zastępcę?

Wojewoda Zachodniopomorski unieważnił uchwałę Rady Miejskiej wygaszającą mandat radnego Olszewskiego

Tomasz Hinc, Wojewoda Zachodniopomorski unieważnił uchwałę Rady Miejskiej w Policach wygaszającą mandat radnego Prawa i Sprawiedliwości – Kamila Olszewskiego.

– Zdaniem Wojewody Zachodniopomorskiego z przedłożonych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach dokumentów, w oparciu, o które Rada Miejska podjęła uchwałę w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, nie wynika jednak, że radny Kamil Olszewski nie zamieszkuje stale na terenie Gminy Police, a bywa tam tylko w celach wskazanych w protokole pokontrolnym Komisji Rewizyjnej – czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego.

Radni uchwalili budżet Powiatu Polickiego

Radni Rady Powiatu w Policach debatowali nad projektem budżetu na rok 2020. Dochody budżetu Powiatu Polickiego wyniosą 137 698 453,11 złotych, natomiast wydatki szacowane są na 149 021 078,61 złotych. Deficyt budżetu Powiatu Polickiego wyniesie 11 322 625,50 złotych.

– Budżet jest budżetem trudnym, bardzo ambitnym, a zarazem bardzo oszczędnym – powiedział Andrzej Bednarek, starosta policki.

Radny Kamil Olszewski złożył skargę na decyzję Rady Miejskiej o wygaszeniu jego mandatu

Radny Prawa i Sprawiedliwości Kamil Olszewski złożył skargę na podjętą w listopadzie przez Radę Miejską w Policach decyzję o wygaszeniu jego mandatu. Skarga wraz z odpowiedzią na nią zostanie teraz przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z procedurą skarga powinna zostać przesłana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Rady Miejskiej. Odpowiednią uchwałę w tej sprawie radni jednogłośnie przegłosowali podczas XV sesji, która odbyła się 19 grudnia. Radny Kamil Olszewski nie wziął udziału w głosowaniu.