reklama
reklama | Życzenia Bożonarodzeniowe Urzędu Marszałkowskiego
ogłoszenie wydawcy
reklama | Życzenia Bożonarodzeniowe Dziennika Polickiego

Malinowski: „Fundacja (…) nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobra”

13 listopada 2019 roku do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wpłynął anonim, w którym sformułowano zarzuty wobec radnego Rady Gminy Pawła Malinowskiego o naruszeniu ustawy o samorządzie gminnym.

– Wydział Prawny Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie informuje, że z treści nadesłanego do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie anonimu wynika, że jestem prezesem Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus, która prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia Gminy Dobra, ponieważ Fundacja otrzymuje od Gminy Dobra dotacje, a nadto imprezy organizowane przez Fundację odbywają się na terenach stanowiących własność Gminy Dobra – pisze w oświadczeniu Paweł Malinowski.

Wójt gminy Dobra apeluje o precyzyjne przekazywanie wszystkich informacji mieszkańcom

Podczas X sesji Rady Gminy Dobra wójt Teresa Dera zaapelowała do radnych o nieprzekazywanie mieszkańcom nieprecyzyjnych informacji na temat wprowadzanych zmian w zakresie gospodarowania odpadami, opartych na niepełnej wiedzy.

– To wprowadza wielkie zamieszanie, wielkie niezadowolenie, wielki bunt i opór mieszkańców. Dopiero precyzyjne przekazanie wszystkich informacji daje mieszkańcowi pełną wiedzę na temat zmiany ustawy, która nas czeka i obowiązków, które stoją przed radą, aby podjęła odpowiednie uchwały – powiedziała Teresa Dera.

Miluch: „Stanowczo dementuję informacje (…), że wynik postępowania wyjaśniającego jest już przesądzony”

Przewodniczący Rady Gminy Dobra Bartłomiej Miluch przekazał oświadczenie dotyczące pisma, jakie w ostatnich dniach wpłynęło od Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie radnego Pawła Malinowskiego.

– Wojewoda Zachodniopomorski poinformował, że otrzymał pismo, w którym sformułowano zarzuty w odniesieniu do Pana Pawła Malinowskiego Radnego Rady Gminy Dobra i zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego pisma – czytamy w oświadczeniu przewodniczącego Rady.

Czy Paweł Malinowski, radny Gminy Dobra straci mandat?

Do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wpłynęło pismo, w którym sformułowano zarzuty wobec radnego Pawła Malinowskiego o złamanie ustawy o samorządzie.

Paweł Malinowski oprócz pełnienia obowiązków radnego Rady Gminy Dobra jest również prezesem Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy „Gryfus”, która prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie korzysta z dotacji z Gminy Dobra.

Radni Rady Miejskiej zagłosowali za wygaszeniem mandatu radnego Kamila Olszewskiego

Podczas wtorkowej sesji, Rada Miejska w Policach przegłosowała wygaśnięcie mandatu radnego Prawa i Sprawiedliwości Kamila Olszewskiego. Uchwałę poparło 12 radnych, natomiast 7 było przeciw. Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.

Podstawą dla procedowania uchwały był raport pokontrolny komisji rewizyjnej, której w czerwcu br. Rada Miejska zleciła sprawdzenie, czy radny Kamil Olszewski w dniu wyborów samorządowych zamieszkiwał na terenie gminy Police, a tym samym, czy posiadał prawo wybieralności.

Komisja rewizyjna sprawdzi, czy Grzegorz Ufniarz może sprawować mandat radnego

Komisja rewizyjna na prośbę wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Hinca skontroluje legalność sprawowania mandatu radnego przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach Grzegorza Ufniarza. Uchwała w tej sprawie została przyjęta 26 listopada br.

Chodzi o zarzuty dot. prowadzenia przez Grzegorza Ufniarza wspólnie z żoną działalności gospodarczej przy wykorzystaniu mienia gminnego, co byłoby złamaniem ustawy o samorządzie gminnym – zgłoszenie w tej sprawie skierowane zostało do wojewody zachodniopomorskiego.

Radni zagłosują nad wygaszeniem mandatu radnego Prawa i Sprawiedliwości

Podczas XIV sesji obrad Rady Miejskiej w Policach radni głosować będą nad projektem uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Prawa i Sprawiedliwości Kamila Olszewskiego.

Powodem całej sytuacji jest miejsce zamieszkania radnego. Komisja Rewizyjna wystąpiła do różnych instytucji o udzielenie informacji pozwalających na zweryfikowanie miejsca zamieszkania radnego Kamila Olszewskiego.