Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 52 961 | Zgonów: 1 821 | Wyzdrowiało: 36 877


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 899 | Zgonów: 23

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 19 | Zgonów: 0

Data aktualizacji: 11 sierpnia 2020 roku, godzina: 10.45 | Kliknij i przeczytaj raport


Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi Wołczkowo-Dobra!

Niespełna 3,5 miliona złotych będzie kosztował remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Wołczkowo – Dobra. Inwestycja współfinansowana jest z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości inwestycji oraz przez gminę Dobra do wysokości 1,4 miliona złotych.

– Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem remont zdegradowanej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3907Z Szczecin – Dobieszczyn, na odcinku od granicy administracyjnej powiatu polickiego w miejscowości Wołczkowo do miejscowości Dobra – mówi Magdalena Sochanowska, naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach.

Remont drogi polegać będzie na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni, ułożeniu siatki szklano-węglowej na całej szerokości jezdni, a następnie ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni bitumicznej.

– Wykonana zostanie również regulacja pionowa studni i wpustów ulicznych, remont poboczy gruntowych i częściowa wymiana krawężników – tłumaczy Sochanowska.

Remont nawierzchni na odcinku o długości 4,1 kilometra będzie realizowany łącznie z inwestycją budowy ścieżki rowerowej na tożsamym odcinku drogi powiatowej i obejmie odcinki jezdni, które nie będą przebudowywane w ramach inwestycji związanej z budową ścieżki rowerowej.

– Wskazany odcinek drogi stanowi kontynuację ul. Podpułkownika Hieronima Kupczyka w Szczecinie, która obecnie jest przebudowywana w ramach modernizacji węzła przesiadkowego Głębokie w Szczecinie – mówi naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach.

Wspomniane inwestycje zwiększą wewnętrzną spójność komunikacyjną powiatu polickiego. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 listopada 2020 roku.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda