Przebudowa węzła na pl. Chrobrego z unijnym dofinansowaniem

Przebudowa węzła przesiadkowego na placu Chrobrego w Policach zostanie dofinansowana ze środków unijnych. 800 tys. złotych dołoży Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Przebudowa węzła przesiadkowego przy Placu Chrobrego obejmie wymianę nawierzchni i budowę peronów, utworzenie miejsc parkingowych oraz stanowisk dla rowerów. Powstaną nowe wiaty autobusowe, chodniki, oświetlenie i kanalizacja. Wygospodarowana zostanie również przestrzeń typu "park & ride" i "bike&ride".

Wartość inwestycji wyceniana jest na około 1,6 mln złotych. Prace mają zostać zakończone w grudniu 2019 r.

Projekt „Budowa węzła przesiadkowego przy Placu Chrobrego w Policach” realizowany jest w ramach 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.2 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Autor: Jakub Siusta, Foto: Gracjan Broda