Węzeł przesiadkowy na Placu Chrobrego będzie o pół miliona złotych droższy

Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego będzie droższa, niż pierwotnie zakładano.

7 czerwca odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację robót budowlanych. Jedyna złożona oferta opiewała na kwotę ponad 2,1 miliona złotych.

– Ze względu na to, że cena oferty przewyższała środki finansowe przeznaczone w budżecie gminy na przedmiotowe zadanie, tj. 1,7 miliona złotych, podjąłem decyzję o przesunięciu dodatkowych środków finansowych na to zadnie w wysokości 500 tysięcy złotych – mówi Władysław Diakun, burmistrz Polic.

Dodatkowe środki finansowe pochodzą ze zmniejszenia środków finansowych na budowę drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku Węgornika.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda