ZWiK nie przystąpi do położenia rurociągu kanalizacyjnego w ul. Szczecińskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach poinformował w odpowiedzi na interpelację radnego Zygmunta Kołackiego, że nie przystąpi do położenia rurociągu kanalizacyjnego w ul. Szczecińskiej.

Obecnie Urząd Marszałkowski realizuje zadanie polegające na przebudowie przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez miejscowość Tanowo.

– Nie przystąpimy do położenia rurociągu z uwagi na wystąpienie konieczności zmiany sposobu skanalizowania miejscowości Tanowo i Witorza – tłumaczy w piśmie Rafał Zieliński, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach.

Spółka aktualnie zmierza do uzyskania dokumentacji przedprojektowej dotyczącej skanalizowania Tanowa oraz Witorza.

– Nowe założenia zakładają podzielenie projektu budowy kanalizacji sanitarnej na części, z których w pierwszej kolejności skanalizowane zostaną nieruchomości dostępne niezależnie od realizowanych robót związanych z przebudową drogi wojewódzkiej w Tanowie – wyjaśnia Zieliński.

Następnie, po uzyskaniu zgód od właściciela drogi, zostanie skanalizowana część miejscowości Tanowo, położona wzdłuż ul. Szczecińskiej niedostępna w trakcie realizacji robót związanych ze skanalizowaniem pozostałych ulic.

Suplement do koncepcji ma zostać złożony do 26 sierpnia br.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda