reklama
reklama | Polska2050 | Spotkanie z Szymonem Hołownią
reklama
reklama | Tłumaczenia Przysięgłe | Siusta
reklama
ogłoszenie społeczne

Zakończenie przebudowy ul. Zamenhofa pod koniec marca

Rozpoczęty w lipcu ubiegłego roku remont ulicy Zamenhofa ma zostać ukończony w kwietniu. Pierwotnie inwestycja miała być oddana do użytku w listopadzie 2018 roku.

Prace remontowe zostały jednak opóźnione z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne. Gmina Police podpisała z firmą realizującą inwestycję aneks do umowy, na mocy którego termin jej realizacji został przedłużony do końca marca.

28 węzłów w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej

Na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego powstanie 28 zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Zmodernizowane i wybudowane zostaną również obiekty inżynieryjne w trakcie prac przy budowie Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej. Łącznie będzie ich 68.

Szczecińska Kolej Metropolitarna ma powstać do 2022 roku. Ma kosztować 741 milionów złotych, z czego aż 521 milionów złotych pochodzić będzie z dofinansowania.