Świetlica w Tanowie oficjalnie otwarta

Dziś oficjalnie w Tanowie otwarta została świetlica wiejska, która służyć będzie zarówno okolicznym mieszkańcom, jak i strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że udało się nam wybudować taki obiekt tutaj w Tanowie – powiedział Zygmunt Kołacki, radny Rady Miejskiej w Policach i sołtys Tanowa.

W połowie grudnia pozwolenie na użytkowanie wiaduktu przy ul. Kuźnickiej w Policach?!

Prace związane z przebudową wiaduktu przy ul. Kuźnickiej w Policach są na ukończeniu. Obecnie trwają prace, których realizacja jest konieczna do uzyskania pozwoleń na użytkowanie obiektu.

– Przede wszystkim chcemy te roboty zlecić i zakończyć, aby w połowie grudnia mieć to pozwolenie na użytkowanie – powiedział podczas XIV sesji Rady Miejskiej w Policach naczelnik wydziału techniczno-inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Policach Krzysztof Kuśnierz.

Pętla autobusowa na placu Chrobrego w Policach ukończona

We wtorek, 12 listopada przywrócony dla ruchu autobusów zostanie przystanek „Police Rynek” na pętli przesiadkowej przy placu Chrobrego w Policach.

Na przystanek powrócą linie autobusowe: 101, 102, 103, 106, 109, 110, 111, Linia Samorządowa oraz linie nocne.

Energopol nie dokończy remontu wiaduktu przy ul. Kuźnickiej

Gmina Police odstąpiła od umowy z firmą Energopol Szczecin SA na rozbudowę wiaduktu przy ul. Kuźnickiej w Policach. Wypowiedzenie zostało złożone 21 października.

– Sytuacja firmy nie daje bliższych perspektyw zakończenia przez wykonawcę tego problemu – mówił podczas XIII sesji Rady Miejskiej burmistrz Polic Władysław Diakun.

Prace na remontowanym odcinku drogi w kierunku Przęsocina wstrzymane!

W ostatnich dniach do naszej redakcji napływają zapytania związane z przestojem prac remontowych na drodze prowadzącej z Polic w kierunku Przęsocina.

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w Policach obecny w trakcie obrad starosta policki Andrzej Bednarek poinformował, że prace zostały chwilowo wstrzymane z uwagi na prowadzone prace geologiczne, mające ustalić, czy zastosowana w projekcie przebudowy drogi grubość warstwy podbudowy pod drogę jest wystarczająca.

Gmina Police dołoży do remontu drogi powiatowej w Bartoszewie

Radni Rady Miejskiej w Policach jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem pomocy finansowej powiatowi polickiemu w kwocie 200 tysięcy złotych z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Dobra – Bartoszewo, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 115 do miejscowości Sławoszewo.

– Wykonane prace pozwoliłyby na przygotowanie odcinka drogi do poruszania się nią komunikacji miejskiej w kierunku zbudowanej pętli autobusowej w Bartoszewie – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Od poniedziałku poważne utrudnienia w Tanowie

W najbliższy poniedziałek (19 sierpnia) zamknięta dla ruchu zostanie ul. Szczecińska w Tanowie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 114 do skrzyżowania z ul. Policką.

Zamknięcie drogi jest związane z trwającą jej przebudową. Decyzją o wyłączeniu z ruchu podanego wyżej odcinka podjęto z uwagi na kolizję powstającej właśnie kanalizacji deszczowej z istniejącym gazociągiem.

Pętla autobusowa w Bartoszewie już gotowa

Warta 250 tysięcy złotych pętla autobusowa w Bartoszewie jest już praktycznie gotowa. W ramach inwestycji powstał peron autobusowy wraz z nową wiatą przystankową oraz niewielki parking.

Za realizację inwestycji odpowiedzialny była spółka gminna Trans-Net. Nawierzchnia nowej pętli została wykonana z kostki betonowej – całość była już pod koniec lipca testowana przez Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.