W Wołczkowie skrzyżowanie ul. Słonecznej i ul. Lipowej zastąpi budowane rondo

Podczas budowy ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Dobra z jeziorem Głębokie, przebudowywana jest kolidująca infrastruktura podziemna oraz budowane jest rondo na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i ul. Lipowej w Wołczkowie.

Korekcie ulegnie również przebieg ul. Szczecińskiej od skrzyżowania z ul. Róży Wiatrów do skrzyżowania z ul. Przytulną w Dobrej.

Rosną mury budowanego w Mierzynie przedszkola

Rosną mury budowanego nieopodal Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie przedszkola. Inwestycja, która ma zostać zrealizowana do końca maja 2020 roku, będzie kosztowała blisko 21,5 miliona złotych.

– W przyszłym roku, kiedy będą nabory do przedszkola, nie powinno być już żadnych negatywnych emocji, bo to przedszkole, które planujemy oddać w przyszłym roku, zapewni nam w 100% miejsca dla naszych dzieci – powiedziała Teresa Dera, wójt gminy Dobra podczas wmurowywania aktu erekcyjnego.

Co z nową drogą z Wołczkowa do Szczecina?

Szczeciński magistrat analizuje przygotowany przez gminę Dobra projekt porozumienia ws. budowy nowej drogi łączącej Bezrzecze i Wołczkowo ze Szczecinem. Pozwoliłoby to zmniejszyć natężenie ruchu na istniejących obecnie ulicach.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w projekcie porozumienia powstać miałoby połączenie drogowe, łączące drogę Wołczkowo-Głębokie z ulicą Nowoszeroką w okolicy Netto Areny. Zakłada on budowę dwupasmowej jezdni z rondami w miejscu przecinania innych dróg. Droga będzie przebiegać w pobliżu terenów wojskowych, dlatego też po Urzędzie Miasta Szczecin projekt porozumienia musi zaakceptować również wojsko.

Rozpoczęła się budowa ścieżki rowerowej Dobra - Głębokie

Rozpoczęła się budowa 6-kilometrowej ścieżki rowerowej, łączącej gminę Dobra z jeziorem Głębokie. Termin ukończenia inwestycji planowany jest na koniec sierpnia 2020 roku.

Ścieżka rowerowa, która ma poprawić mobilność zarówno mieszkańców gminy Dobra, jak i Szczecina, przebiegać będzie od granicy administracyjnej gminy Dobra przez Wołczkowo w kierunku jeziora Głębokie.

Umowa na budowę ścieżki rowerowej Dobra – Głębokie podpisana

Dzisiaj w Wołczkowie podpisana została umowa na budowę ścieżki rowerowej Dobra – Głębokie. Umowę parafowała wójt gminy Dobra Teresa Dera i dyrektor Eurovia Polska Oddział Szczecin Paweł Knap.

– Ścieżka rowerowa rozpocznie się od granicy administracyjnej gminy z miastem Szczecin, następnie będzie biegła wzdłuż ulicy Lipowej w Wołczkowie, a w Dobrej wzdłuż ulicy Szczecińskiej aż do ulicy Osiedlowej gdzie połączy się z nową ścieżką edukacyjną do schroniska – tłumaczył Tomasz Kakowski, kierownik Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra.

Rozpoczął się trzeci etap modernizacji ulicy Szkolnej

Na ulicy Szkolnej w Bezrzeczu rozpoczął się trzeci etap prac związanych z budową konstrukcji drogi i nawierzchni.

Na początku lipca gmina Dobra uzyskała ponad 3 miliony złotych dofinansowania z Funduszu Dróg samorządowych.

Dofinansują modernizację trzech ulic w Bezrzeczu

Dofinansowanie w wysokości ponad 3,1 mln złotych otrzymała gmina Dobra na realizację modernizacji ulic Szkolnej i Górnej, a także budowy odcinka ul. Nad Ruczajem w Bezrzeczu.

Umowa w tej sprawie została podpisana 2 lipca między gminą Dobra a wojewodą zachodniopomorskim. Według jej postanowień zostanie przekazane dofinansowanie w wysokości 3 130 594,98 zł. Wartość całej inwestycji wynosi 8 846 097,01 zł.

Jest dofinansowanie na remont ul. Długiej w Mierzynie

Ul. Długa w Mierzynie doczeka się remontu. Udało się bowiem otrzymać z budżetu państwa ponad 3,5 miliona złotych dofinansowania na ten cel.

Całkowity koszt inwestycji, która obejmie duży odcinek ul. Długiej w Mierzynie wraz z kanalizacją deszczową, wynosi 7 338 499,89 zł, z czego 3 669 249,95 zł pokryje dofinansowanie ze środków budżetu państwa.