reklama:

Rozpoczęła się budowa ścieżki rowerowej Dobra - Głębokie

Rozpoczęła się budowa 6-kilometrowej ścieżki rowerowej, łączącej gminę Dobra z jeziorem Głębokie. Termin ukończenia inwestycji planowany jest na koniec sierpnia 2020 roku.

Ścieżka rowerowa, która ma poprawić mobilność zarówno mieszkańców gminy Dobra, jak i Szczecina, przebiegać będzie od granicy administracyjnej gminy Dobra przez Wołczkowo w kierunku jeziora Głębokie.

Umowa na budowę ścieżki rowerowej Dobra – Głębokie podpisana

Dzisiaj w Wołczkowie podpisana została umowa na budowę ścieżki rowerowej Dobra – Głębokie. Umowę parafowała wójt gminy Dobra Teresa Dera i dyrektor Eurovia Polska Oddział Szczecin Paweł Knap.

– Ścieżka rowerowa rozpocznie się od granicy administracyjnej gminy z miastem Szczecin, następnie będzie biegła wzdłuż ulicy Lipowej w Wołczkowie, a w Dobrej wzdłuż ulicy Szczecińskiej aż do ulicy Osiedlowej gdzie połączy się z nową ścieżką edukacyjną do schroniska – tłumaczył Tomasz Kakowski, kierownik Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Dobra.

Rozpoczął się trzeci etap modernizacji ulicy Szkolnej

Na ulicy Szkolnej w Bezrzeczu rozpoczął się trzeci etap prac związanych z budową konstrukcji drogi i nawierzchni.

Na początku lipca gmina Dobra uzyskała ponad 3 miliony złotych dofinansowania z Funduszu Dróg samorządowych.

Dofinansują modernizację trzech ulic w Bezrzeczu

Dofinansowanie w wysokości ponad 3,1 mln złotych otrzymała gmina Dobra na realizację modernizacji ulic Szkolnej i Górnej, a także budowy odcinka ul. Nad Ruczajem w Bezrzeczu.

Umowa w tej sprawie została podpisana 2 lipca między gminą Dobra a wojewodą zachodniopomorskim. Według jej postanowień zostanie przekazane dofinansowanie w wysokości 3 130 594,98 zł. Wartość całej inwestycji wynosi 8 846 097,01 zł.

Jest dofinansowanie na remont ul. Długiej w Mierzynie

Ul. Długa w Mierzynie doczeka się remontu. Udało się bowiem otrzymać z budżetu państwa ponad 3,5 miliona złotych dofinansowania na ten cel.

Całkowity koszt inwestycji, która obejmie duży odcinek ul. Długiej w Mierzynie wraz z kanalizacją deszczową, wynosi 7 338 499,89 zł, z czego 3 669 249,95 zł pokryje dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

W Dołujach powstanie nowa stacja uzdatniania wody

W miejscowości Dołuje powstanie stacja uzdatniania wody. Gmina Dobra podpisała już stosowną umowę na jej realizację.

Inwestycja zakłada budowę budynku technicznego o powierzchni 266 m², budowę zbiorników wody czystej o pojemności 200 m³ i wód popłucznych o pojemności 80 m³, a także instalacji technologicznych – wody i kanalizacji sanitarnej, zewnętrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej.

W bieżącym roku doświetlą siedem przejść dla pieszych

W roku 2019 na terenie gminy Dobra powstanie oświetlenie uliczne przy siedmiu przejściach dla pieszych. Całkowity koszt inwestycji wyniesie niespełna 170 tysięcy złotych.

Lampy pojawią się na przejściach dla pieszych: w Mierzynie w rejonie skrzyżowania ul. Lubieszyńskiej z ul. Wspólną, ul. Lubieszyńskiej z ul. Wichrową, skrzyżowania ul. Weleckiej z ul. Długą, w Bezrzeczu przy ul. Koralowej w rejonie ul. Szkolnej i ul. Szkolnej w rejonie Oś. Leśnego, a także w Skarbimierzycach w rejonie skrzyżowania ul. Lubieszyńskiej z ul. Wiosenną.

Akt erekcyjny wmurowany w ścianę budynku przedszkola w Mierzynie

W czwartkowe popołudnie odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę budynku przedszkola w Mierzynie.

– W przyszłym roku, kiedy będą nabory do przedszkola, nie powinno być już żadnych negatywnych emocji, bo to przedszkole, które planujemy oddać w przyszłym roku, zapewni nam w 100% miejsca dla naszych dzieci – powiedziała Teresa Dera, wójt gminy Dobra.