Menu

Honorowi Obywatele Polic

  • Gracjan Broda

Ryszard Kaczorowski, urodził się 26 listopada 1919 roku w Białymstoku. Zmarł podczas katastrofy Smoleńskiej, która miała miejsce 10 kwietnia 2010 roku na wojskowym lotnisku Smoleńsk-Siewiernyj.

Ryszard Kaczorowski był ostatnim prezydentem RP na uchodźctwie. 22 grudnia 1990 roku, w asyście Wincentego Broniwój-Orlińskiego, przekazał insygnia władzy prezydenckiej Lechowi Wałęsie w dniu jego zaprzysiężenia na Prezydenta III RP.

Przed wojną był instruktorem harcerskim w Białymstoku. Po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną tworzył Szare Szeregi, gdzie pełnił funkcję komendanta okręgu białostockiego. Został aresztowany w 1940 roku przez NKWD, skazany na karę śmierci, zamienioną na dziesięć lat łagrów. Wywieziony na Kołymę, odzyskał wolność po podpisaniu układu Sikorski-Majski. Wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR formowanej przez generała Andersa. Przeszedł szlak bojowy II Korpusu, walcząc m.in. pod Monte Cassino.

Kazimierz Jan Majdański urodził się 1 marca 1916 roku w Małgowie koło Kalisza. Zmarł 29 kwietnia 2007 roku w Łomiankach.

Pochodził z wielodzietnej rodziny robotniczo-rolniczej. W latach 1934–1939 studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. 7 listopada 1939 roku, jako alumn VI roku, został aresztowany przez gestapo.

Był więziony w Sachsenhausen i Dachau. W Dachau został poddany doświadczeniom pseudomedycznym. Po zwolnieniu przyjął święcenia kapłańskie 29 lipca 1945 w Paryżu. Odbył studia doktoranckie w dziedzinie teologii moralnej na Uniwersytecie w szwajcarskim Fryburgu. Od 1949 roku był wikariuszem parafii katedralnej we Włocławku oraz wykładowcą miejscowego seminarium

19 listopada 1962 roku został mianowany biskupem pomocniczym włocławskim, ze stolicą tytularną Zorolus. Odebrał sakrę biskupią 24 marca 1963 roku we Włocławku z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W marcu 1979 roku został przeniesiony na stolicę biskupią szczecińsko-kamieńską. W okresie sprawowania przez niego funkcji biskupiej powstało Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie (1981 r.) oraz Instytut Świeckiego Życia Konsekrowanego - Świętej Rodziny (1986 r.). W 1987 roku był inicjatorem i organizatorem wizyty papieża Jana Pawła II w Szczecinie. Przyczynił się do rozwoju i poszerzenia diecezji, co dało podstawy do podniesienia Szczecina do rangi metropolii w marcu 1992 roku. W tym samym roku biskup Majdański - ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego - został przeniesiony w stan spoczynku i zwolniony z obowiązków duszpasterza diecezji, otrzymując jednocześnie tytuł arcybiskupa ad personam.

Ksiądz Jan Kazieczko urodził się 21 marca 1944 roku w Rodatyczach k. Lwowa.

W 1962 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Rzepinie. Ksiądz Jan Kazieczko otrzymał święcenia kapłańskie w 1969 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Jest magistrem teologii, absolwentem Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

W latach 1969 – 1981 pełnił funkcję wikariusza w wielu parafiach ówczesnego województwa szczecińskiego. W 1981 roku ksiądz Jan Kazieczko został proboszczem parafii pw. M.B. Szkaplerznej w Raduniu, następnie w 1987 r. proboszczem w Sanktuarium pw. Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach nad Odrą.

1 lipca 1991 roku Ksiądz Jan Kazieczko został mianowany proboszczem parafii pw. Św. Kazimierza w Policach. Po objęciu funkcji przystępuje do dynamicznej budowy kościoła, jednocząc wiele osób przy tym dziele. W czerwcu 1993 roku w murach świątyni zaczęto odprawiać pierwsze Msze Święte. Dzięki wysiłkowi i staraniom Księdza Proboszcza już 6 grudnia 1997 roku odbyła się uroczystość poświęcenia nowego kościoła. Ksiądz Jan Kazieczko był współzałożycielem schroniska Oaza Franciszkańska Policach, a także współzałożycielem i redaktorem gazety parafialnej „Świadomi Chrystusa” ukazującej się w Policach oraz jednym z inicjatorów wzniesienia w Policach pomnika papieża Jana Pawła II, którego odsłonięcie nastąpiło 30 maja 1999 roku.

Od 1999 roku ksiądz Jan Kazieczko jest proboszczem parafii katedralnej przy Bazylice Św. Jakuba w Szczecinie.

Autor: Wikipedia


Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł, podziel się nim z innymi!


{fcomment}

Regionalny Portal Informacyjny

Adres redakcji: ul. Piaskowa 102/4, 72-010 Police

Nr rejestru: 909


tel. 796 142 364

kontakt z redakcją