Powracający problem zapadającej się drogi powiatowej

Od kilku miesięcy regularnie w centrum Warzymic zapada się główna jezdnia oraz okoliczne chodniki. To prawdopodobnie efekt wadliwie wykonanej kanalizacji deszczowej podczas generalnego remontu, który miał miejsce w 2013 roku. Właściciel drogi oraz wykonawca chcą kolejny raz nakładać łaty bitumiczne. Pytanie (...)

Czytaj więcej