Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 55 319 | Zgonów: 1 858 | Wyzdrowiało: 38 162


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 927 | Zgonów: 23

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 20 | Zgonów: 0

Data aktualizacji: 14 sierpnia 2020 roku, godzina: 10.39 | Kliknij i przeczytaj raport


  • #Region
  • Opublikowano:

Olgierd Geblewicz apeluje o zmianę podziału środków w ramach Funduszu Dróg Lokalnych

Łącznie 147 milionów złotych otrzyma województwo zachodniopomorskie w 2021 r. z Funduszu Dróg Samorządowych (105 milionów złotych na zadania jednoroczne i 42 miliony złotych na zadania wieloletnie). Mniej otrzymają jedynie dwa województwa – lubuskie i opolskie.

W powiecie polickim remontuje się głównie te drogi powiatowe, na które Starostwo Powiatowe w Piolicach jest w stanie pozyskać zewnętrzne źródła finansowania, czy to z Funduszu Dróg Samorządowych, czy poprzez dofinansowanie inwestycji ze strony którejś z gmin.

O zmianę skandalicznego jego zdaniem podziału środków w ramach funduszu apelował marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, który uważa, że aktualna sytuacja dyskryminuje Pomorze Zachodnie – jeden z większych regionów w Polsce z dużym wykluczeniem komunikacyjnym.

– Przed rokiem apelowaliśmy do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka o stworzenie sprawiedliwych i transparentnych warunków podziału środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Obecne są skandaliczne i dyskryminujące dla Pomorza Zachodniego – mówi Olgierd Geblewicz. – Po raz kolejny okazało się, że obowiązują wskaźniki preferujące regiony, w których rządzi Prawo i Sprawiedliwość – dodał marszałek Geblewicz.

W opinii marszałka województwa zachodniopomorskiego w dalszym ciągu faworyzowany jest wschód Polski, a Pomorze Zachodnie wciąż należymy do najbardziej wykluczonych transportowo nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Olgierd Geblewicz zauważa również, że środki trafiające do Funduszu Dróg Samorządowych pochodzą m.in. z gospodarki leśnej.

– Pieniądze na Fundusz Dróg Samorządowych pochodzą w znacznej części z Lasów Państwowych i Funduszu Leśnego. To w Zachodniopomorskiem są wypracowywane te pieniądze. Później de facto są wpłacane do centrali i dalej już niesprawiedliwie rozdzielane – podkreślił marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Marszałek Geblewicz stwierdził również, że taka praktyka przypomina mu tę rodem z epoki kolonialnej. Zarzucił Prawu i Sprawiedliwości, że czerpie z zachodniopomorskich zasobów, które rozdaje w innych regionach.

Marszałek nie ukrywa rozczarowania i ponawia apel o skuteczne działania, które przyniosą zwiększenie środków dla województwa zachodniopomorskiego do poziomu odpowiadającego sprawiedliwemu podziałowi.

Zachodniopomorskie charakteryzuje się jednym z najniższych w kraju stosunkiem dróg o nawierzchni twardej do dróg o nawierzchni gruntowej, wynoszącym według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31grudnia 2017 roku 61,2%, przy średniej ogólnej 71%. Drogi nieutwardzone, to drogi gminne i powiatowe.

Pytając kierowców powiatu polickiego o stan dróg lokalnych, można było zgodnie usłyszeć, że sytuacja nieznacznie się poprawia, jednak w dalszym ciągu po lokalnych drogach jeździ się źle.

Powołany w 2018 r. Fundusz Dróg Samorządowych to kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Pomorze Zachodnie