reklama


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 36 155 | Zgonów: 1 521 | Wyzdrowiało: 23 966


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 621 | Zgonów: 22

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 12 | Zgonów: 0

Data aktualizacji: 6 lipca 2020 roku, godzina: 10.34 | Kliknij i przeczytaj raport


  • #Region
  • Opublikowano:

Program Społecznik na Ratunek – ruszył specjalny nabór

Organizacje pozarządowe w ramach specjalnego naboru w Programie Społecznik otrzymają 268 tysięcy złotych. Zarząd województwa zachodniopomorskiego uruchamia kolejne środki, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w walce z koronawirusem. Dzięki temu zrealizowanych zostanie blisko 70 inicjatyw obywatelskich.

To odpowiedź marszałka Olgierda Geblewicza na apel Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej w sprawie pomocy dla organizacji pozarządowych z regionu. Zarząd województwa przychylił się do postulatów rady i podjął decyzję o uruchomieniu kolejnej formy wsparcia dla trzeciego sektora. Obejmuje ono ogłoszenie otwartego konkursu ofert na „wkłady własne” w wysokości 100 tysięcy złotych oraz specjalnego naboru w Programie Społecznik. Nie zmienia to jednak faktu, że planowane na ten rok nabory w Społeczniku pozostają nadal zawieszone.

– Organizacje pozarządowe od samego początku pandemii dzielnie działały, by wspierać służbę zdrowia i mieszkańców Pomorza Zachodniego. Z tego powodu jednym z naszych pierwszych działań w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego było przeznaczenie funduszy na zakup najpotrzebniejszych środków ochrony indywidualnej dla wolontariuszek i wolontariuszy – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. – Teraz organizacje, tak samo jako przedsiębiorcy i branża turystyczna, mierzą się z kolejnymi problemami organizacyjnymi i finansowymi. Chcemy wesprzeć trzeci sektor dodatkowymi środkami – dodaje.

Marszałek poinformował również, że w czerwcu ogłoszony został konkurs na wkłady własne, który pomoże zapewnić organizacjom pozarządowym możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych oraz uruchomiony został Program Społecznik na Ratunek.

Organizacje mają możliwość pozyskania minimum 67 mikrodotacji w wysokości od 1 do 4 tysięcy złotych. Łącznie na ten cel ma zostać przekazanych 268 tysięcy złotych. Kwota ta zostanie rozdysponowana w równych częściach z podziałem na pięć subregionów. O mikrodotacje mogą starać się tak jak do tej pory, zachodniopomorskie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Dany podmiot może otrzymać maksymalnie dofinansowanie dwóch wniosków, przy założeniu, że jeden z nich realizowany będzie razem z grupą nieformalną.

Na co można otrzymać dofinsowanie?

Nabór specjalny obejmować będzie działania, w ramach których możliwe jest złagodzenie skutków pandemii, działania są możliwe do realizacji, niemożliwe do sfinansowania z innych źródeł przy założeniu działań na rzecz ogółu organizacji pozarządowych, i realizacji:

1) wsparcia organizacji pozarządowych w ujęciu:

a) instytucjonalnym – np. na częściowe pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji ich celów statutowych przy okazji realizacji działań.

b) rzeczowym – np. zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań.

c) szkoleniowo — informacyjnym - np. wsparcie informacyjno-doradczo-księgowo-webinariowego w czasach chaosu informacyjnego.

2) wsparcia psychologicznego – realizacji działań polegających na udzielaniu pomocy indywidulanej, grupowe w różny możliwy sposób;

3) inicjatyw oddolnych – działań wolontarystycznych, pomocowych, animacyjnych (np. akcje wsparcia potrzebujących osób, grup, pomoc sąsiedzka itp.).

Nabór wniosków rozpocznie się 1 czerwca 2020 r. za pośrednictwem generatora wniosków i będzie przeprowadzany do czasu wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków. Za przeprowadzenie naboru odpowiada operator programu — Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronach internetowych KARR S.A. (www.spolecznik.karrsa.pl) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (www.wws.wzp.pl). Społecznicy o swoich działaniach informują m.in. w mediach społecznościowych na profilu Programu Społecznik. Posługują sie też takimi hasztagami: #PomorzeZachodnie, #ProgramSpołecznik, #społecznik, #KARR, #SpołecznikNaRatunek.

Autor: Jakub Siusta, Foto: Pixabay