reklama
reklama

Wszystko co powinieneś wiedzieć o zasiłku opiekuńczym na dziecko

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, który nie może wykonywać pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat oraz chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat.

Opieka nad dzieckiem do 8 roku życia przysługuje w przypadku: nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna oraz porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki, a także pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym.

W przypadku chorego dziecka w wieku do ukończenia 14 lat (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie, które wymagają stałej lub długotrwałej opieki [pomocy] innej osoby — czasami również nad dzieckiem zdrowym do ukończenia 18 lat).

Zasiłek może przysługiwać przez maksymalnie 60 dni w roku.

Dzięki tzw. specustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa, rodzice dzieci w wieku do lat 8 mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. Zasiłek ten wynosi 14 dni, które nie sumują się z limitem 60 dni w roku przypadających na tradycyjny zasiłek opiekuńczy.

Żeby go otrzymać, trzeba złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka (druk ZUS Z-15A), który jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Pixabay, Źródło: pacjent.gov.pl