reklama
reklama

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza pracodawców do składania wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Policach ogłosił nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Pizza

Pracodawcy, którzy mają siedzibę albo miejscem prowadzenia ich działalności jest teren powiatu polickiego – mogą składać wnioski drogą elektroniczną poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, w formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Policach lub osobiście w Urzędzie.

Dodatkowe informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego można uzyskać na stronie internetowej polickiego Urzędu pod adresem: police.praca.gov.pl.

Na co można przeznaczyć finansowanie?

Środki finansowe mogą być przeznaczone na kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy pozwala na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, w kwotach:

w przypadku mikroprzedsiębiorstw – 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (szkolonego),

w przypadku pozostałych pracodawców – 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (szkolonego). Pozostałe, 20% kosztów kształcenia ustawicznego ponosi pracodawca.

Wnioski można składać do 20 stycznia, do godziny 15.00.

W przypadku niewystarczających środków finansowych z KFS w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski, składane są przez pracodawców, którzy nie korzystali jeszcze z ww. formy wsparcia.

Urząd dopuszcza negocjacje z wnioskodawcami dotyczące treści wniosku, w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu, z uwzględnieniem zasady zapewnienia najwyższej jakości usługi oraz zachowania racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy

SKOMENTUJ ARTYKUŁ

  1. Komentujesz jako GOŚĆ, dlatego jesteś zobowiązany podać swoje imię lub nicka.
0 Znaki/ów
Załączniki (0 / 3)
Udostępnij swoją lokalizację