reklama

OFERTA Pracy: Spółdzielnia Mieszkaniowa ODRA w Policach zatrudni osobę na stanowisku specjalista ds. finansowo–księgowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa ODRA w Policach zatrudni osobę na stanowisku specjalista ds. finansowo–księgowych.

Wymiar czasu pracy: umowa o pracę, pełen etat na 3 miesiące – docelowo czas nieokreślony.

Opis zadań na stanowisku:

prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie faktur zakupu i sprzedaży, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntu (dekretowanie, księgowanie, uzgadnianie kont, w tym podatku vat z rejestrem zakupu i sprzedaży),

sporządzanie i wysyłanie przelewów bankowych,

przygotowania danych do planów gospodarczo finansowych oraz bieżących analiz,

sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

sporządzanie kalkulacji stawek opłat dla lokali na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie.

Wymagania kwalifikacyjne:

wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowany kierunek: rachunkowość i finanse),

znajomość rachunkowości oraz prawa podatkowego,

praktyczna znajomość programu Word i MS Excel,

umiejętność pracy w zespole, samodzielność, dokładność, sumienność w wykonywaniu obowiązków,

doświadczenie w pracy w księgowości minimum 3 lata,

mile widziane doświadczenie w spółdzielczości.

Wymagane dokumenty:

podpisane odręcznie curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.

Termin składania ofert: do 15 stycznia 2021 roku w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ODRA w Policach, ul. Paskowa 101 pok. 115 lub drogą pocztową na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „ODRA” w Policach ul. Piaskowa 101, 72-010 Police – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko księgowej”. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ODRA” w Policach w związku z naborem przetwarza dane osobowe kandydatów wyłącznie w celu i w okresie prowadzenia naboru na nowe stanowisko pracy. Po zakończeniu procesu naboru pozyskane dane osobowe nie będą dalej przetwarzane i zostaną w trwały sposób usunięte. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO):

1. Administratorem danych osobowych jest: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odra”, ul. Piaskowa 101, 72-010 Police

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: (91) 424 43 70.

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, Statucie Spółdzielni oraz ustawie o własności lokali oraz innych przepisach prawa.

4. Dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym, jednostkom i innym podmiotom w związku z wykonywaniem zadań realizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Odra”.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.

6. Przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

10. Dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

Autor: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Odra", Foto: Gracjan Broda