reklama:


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Polsce: 88 636 | Zgonów: 2 447 | Wyzdrowiało: 68 420


Potwierdzone przypadki #koronawirusa w Zachodniopomorskiem: 1 680 | Zgonów: 31

Potwierdzone przypadki #koronawirusa w powiecie polickim: 58 | Zgonów: 0

Data aktualizacji: 28 września 2020 roku, godzina: 10.50 | Kliknij i przeczytaj najnowsze dane


Oferta Pracy: Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” w Policach zatrudni na stanowisko księgowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” w Policach zatrudni na stanowisko księgowa.

Wymagania wobec kandydatów przystępujących do konkursu:

co najmniej średnie wykształcenie z 4-letnią praktyką pracy w księgowości,

praktyczna wiedza i umiejętności w zakresie ewidencji operacji gospodarczych w oparciu o plan kont,

znajomość zasad naliczania wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych,

znajomość przepisów: ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych oraz ZUS,

obsługa systemu bankowości elektronicznej,

znajomość pakietu Microsoft Office,

oświadczenie o niekaralności,

dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,

umiejętność pracy w zespole, samodzielność, rzetelność i odpowiedzialność,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” w Policach prosi o umieszczanie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Termin składania ofert: do 25 września 2020 roku w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach, ul. Roweckiego 42 lub drogą pocztową na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 72-009 Police – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko księgowej”. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Autor: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Chemik", Foto: Gracjan Broda